Hem Fråga Experten Fråga Experten: Uteplats i betong?

Fråga Experten: Uteplats i betong?

Fråga Tidskriften Betongs experter

Vi har ett putsat hus från 30-talet och skulle vilja bygga en uteplats. Vi kommer att sätta in en altandörr mot söder/västersidan och därifrån planerar vi uteplatsen. Tankarna kring uteplats i betong, alltså inte trädäck.

Problemet är att husgrunden är ca 80-90 cm hög så vi kan inte gjuta direkt på marken då vi vill ha uteplatsen i samma höjd. Vi kommer att bygga den ca 3,5 djup och 4 m bred, ca 10-12 tjock betong antar jag? Får vi bygga en gjutform/ram/stomme i trä, alltså som ett trädäck mer eller mindre, och sen fylla med betong? Hur tjockt ska isf betonglagret vara?

Eller måste man bygga en djupare träram under och runt uteplatsen och sen fylla upp med grus eller dylikt (blir en helvetes massa grus) och sedan lägga armeringsjärn + betong på gruset? Håller det att göra en gjutform i trä som inte vilar på marken/grus om man reglar upp rejält med tjocka reglar under + bärlina i huset?
/Jakob

Det går att gjuta tjockt med betong, exempelvis 80-90 cm. Om jag räknar på 3,5 x 4,0 meter så skulle det gå åt ca 12 kubikmeter betong, vilket blir ganska kostsamt och känns lite onödigt.

Ett alternativ är att forma upp och gjuta 10-12 cm tjockt, typ ett platsgjutet bjälklag. Kräver också att du gjuter eller murar upp en grundmur alternativt plintar samt armerar plattan ordentligt för lasterna. Även detta kan bli kostsamt och lite bökigt.

Jag tänker att det smidigaste alternativet är att du bygger underlaget till rätt nivå och gjuter en ca 10 cm platta på detta. Ett sätt skull då kunna vara att du först bygger en mur runt plattan med murblock (placerat på ett dränerat bärlager) och sedan fyller upp med ”paddad” makadam (på geoduk). Runt muren formar du sedan upp till önskad nivå för att kunna gjuta plattan.

Ett kanske ännu bättre alternativ är att du bygger upp med cellplast och gjuter på denna, pps som man gör ”platta på mark”. Och för att få en snygg utsida kan du använda kantelement, typ de man har till villaplattor, alternativt formar upp med reglar och fibercementskivor, sockelskivor, eller liknande.

“Se till att betongytan blir plan och har tillräcklig avrinning”

Om du kör med kantelement kan det överta delen av cellplasten behöva tas bort (ca 5 cm). Att grundlägga med cellplastskivor (läggs om lott) ger bra bärighet i sig och underlaget/marken behöver inta vara lika stabilt. Använder du en betong med lös konsistens var noga med att förankra cellplastskivorna så de inte riskerar att flyta upp, finns speciella ”plastspikar” för detta.

Armera plattan ordentligt, både för laster och krympsprickor. Se till att betongytan blir plan och har tillräcklig avrinning så regnvatten inte blir stående. Använd en betong med vct på max 0,55 och minst 4,5% luft, samt förslagsvis 16 mm stenstorlek och konsistens S4.

Planerar du att tösalta plattan behöver betongen ha anläggningscement och vct vara lägre. Direkt efter gjutning täck och skydda mot uttorkning, och håll plattan fuktig minst ett par veckor.

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group