Hem Mixat C02-budget – ett krav i framtiden

C02-budget – ett krav i framtiden

Webers produktchef för betong, Martin Carlsson
Webers produktchef för betong, Martin Carlsson.

I framtiden finns det en CO2-budget att förhålla sig till på samma sätt som byggprojekt idag har en tidsmässig och ekonomisk budget. Det är i alla fall Webers övertygelse.

Informationen om en produkts koldioxidavtryck kommer från EPD:er, miljövarudeklarationer som baseras på en livscykelanalys av produkten, från råmaterial och tillverkning av byggprodukter, hela vägen till slutskede och återvinning.

– Utöver vad bygget kostar i ekonomisk valuta så är det också en kostnad för miljön. Att ha en EPD kommer att bli extremt viktigt, att det finns en referens. Det är också viktigt för oss själva så att vi kan se att vi gör förbättringar, att de ändringar vi gör leder framåt, säger Webers produktchef för Betong, Martin Carlsson

Med en koldioxidbudget kan man få en överblick av mängden koldioxid som är möjligt att släppa ut samtidigt som man arbetar mot målet netto noll utsläpp. Valet av byggmaterial eller konstruktionslösningar optimeras.

Redan nu finns signaler om att entreprenörerna kommer att ställa krav på miljövarudeklarationer, särskilt inom infrastrukturområdet. Weber har valt att täckt in alla applikationsområden, det vill säga sprutbetong, reparationsbetong och gjutbetong.

– De EPD:er som vi hittills tagit fram blir verkligen referenspunkterna, säger Martin Carlsson.