Hem Betongfeber Chryso presenterar Cure HPE

Chryso presenterar Cure HPE

BetongfeberChryso Cure HPE är en vattenbaserad membranhärdare som minskar risken för sprickbildning på nygjuten betong.

En innovation utvecklad med respekt för både människa och natur.

  • Skyddsgrad på hela 98% efter 6 timmar & 96% efter 24 timmar
  • Underlättar skurning & glättning
  • Gör betongytan mer hållbar mot slitage
  • Färglös efter behandling