Hem Mixat Markstensbeläggningar kan minska översvämningar

Markstensbeläggningar kan minska översvämningar

Svensk Markbetong ger ut en ny handbok som visar hur dränerande markstensbeläggningar konstrueras. Byggmetoden kan bidra till ett omhändertagande av den ökade mängden nederbörd vilket minskar risken för översvämningar och föroreningar i dagvattnet.

Klimatforskare och meteorologer varnar för att nederbörden kan öka med uppemot 25 procent. Intensiva skyfall leder till fler översvämningar i Sverige samtidigt som städerna fortsätter att förtätas. När underhåll och nybyggnation av dagvattensystem går på lågfart blir samhället allt sämre rustat för att hantera ökade flöden.

– Det här kommer inte att hålla, säger Erik Simonsen, senior utvecklingsledare på Cementa Utveckling och en av författarna till handboken.

En klimatanpassning och underhåll av befintligt ledningsnät skulle enligt branschorganisationen Svenskt Vatten kosta mellan tre och sex miljarder kronor extra under de kommande 20 åren. Klimatförändringarna tvingar oss att tänka nytt.

– Idag bygger vi brunnar, dräneringsrör och diken som leder dagvattnet till sjöar och vattendrag. Problemet är inte bara att bebyggelse och infrastruktur skadas av översvämningar. Ökade flöden leder också till att vattnet inte renas som det ska. Istället tar det med sig de ämnen som finns i samhället, som olja, tungmetaller, gödningsmedel och organiska föreningar till våra vattendrag, säger Erik Simonsen.

Med nya material och konstruktionsmetoder som används i andra länder klarar hårdgjorda stadsmiljöer högre vattenflöden.

– Det går ut på att vi använder hela vägkonstruktionen som fördröjningsmagasin för dagvattnet. Istället för att enbart använda brunnar så byggs markstensytor som låter vattnet rinna genom beläggningen och infiltreras i den underliggande konstruktionen. Där renas vattnet innan det transporteras vidare. Dagvattnet bidrar då till grundvattenbildning och minskar föroreningar i våra vattendrag.

“Vi använder hela vägkonstruktionen som fördröjningsmagasin för dagvattnet”

Erik Simonsen håller inte med om att konstruktionen är svår att underhålla och att den inte håller för trafik.

– Konstruktionen är tänkt som ett komplement till traditionellt byggande och det finns extensiv forskning och erfarenhet att luta sig mot, både utomlands och i Sverige. I den nya boken går vi igenom hur sådana här ytor ska dimensioneras och konstrueras för att få rätt bärighet, men också hur drift och underhåll går till. Allt är baserat på forskning och evidens.

Möjligheten till denna typ av konstruktion är inskriven i årets utgåva av AMA-Anläggning 20, vilket är byggbranschens eget rättesnöre i fråga om vad som är fackmannamässigt utförande.

Svensk Markbetong är ett tekniskt samarbete mellan Benders, Cementa AB, Starka Betongindustrier och S:t Eriks. Handboken Fördröjning av dagvatten med dränerande beläggningar är författad av Erik Simonsen och Anders Junghage.