Hem Betongfeber Nytänkande krävs för klimatförbättrad betong

Nytänkande krävs för klimatförbättrad betong

Betongindustri

En rad nya betongprodukter med lägre klimatpåverkan och bibehållen prestanda finns nu ute på den svenska marknaden. Jonas Carlswärd som är teknisk chef på Betongindustri och som har arbetat med att ta fram det nya betongsortimentet, säger att mottagandet från byggbranschen är positivt så här långt:

Jonas Carlswärd
Jonas Carlswärd.

– Många är nyfikna och intresserade, men för att klimatförbättrad betong ska få ett verkligt genomslag tror jag att behovet av att tänka i nya banor i hela byggkedjan blir nödvändigt. Betong är ett av våra viktigaste och mest kostnadseffektiva byggmaterial i infrastruktur och byggnader och ger stora fördelar i form av beständighet och flexibilitet. Råvaran cement, som är en viktig beståndsdel i betong, avger dock stora koldioxidutsläpp vid tillverkningsprocessen.

Jonas Carlswärd berättar att han upplever en markant förändring i byggbranschens inställning till klimatfrågan och att tiden är mogen att utmana invanda beteenden:

– I takt med nya krav och en växande vilja att bidra till en hållbar tillväxt i samhället ökar också intresset i vår bransch för nya smartare sätt att optimera byggkonstruktioner, byggprocesser, transporter och inte minst att utforska nya material.

Tummar inte på beständighet

I sitt nya klimatförbättrade betongsortiment, BIO 1-2-3, har Betongindustri ersatt delar av cementet med alternativa bindemedel, exempelvis slagg, som har liknande egenskaper. Det ger en betong med lägre klimatpåverkan jämfört med konventionell betong, utan att tumma på betongens beständighet eller funktionalitet. Betongindustris klimatförbättrade betong levereras i tre olika nivåer av koldioxidreduktion – 10, 25 eller 40 procent – jämfört med Svensk Betongs branschstandard.

– Många av våra kunder har frågat efter ett enklare sätt att beräkna klimatpåverkan av betongen redan i uppstartsfasen av ett projekt. Tanken med de specificerade koldioxidekvivalentnivåerna är att de ska underlätta vid projektering i tidiga skeden och för att kunna räkna på projektets klimatpåverkan.

Jonas Carlswärd uppskattar att koldioxidreduktionen uppgår till cirka 450 ton kolidoxid om man väljer BIO-3 istället för konventionell betong för en normal husstomme med en betongvolym på 4 000 kubikmeter. Koldioxidbesparingen om 450 ton motsvarar 50 svenskars totala genomsnittliga utsläpp under ett år*.

Måste en husstomme se ut som den gjort i 100 år?

De olika nivåerna av BIO 1-2-3 lämpar sig för olika användningsområden och väljs med hänsyn till bland annat hållfasthet, beständighet och påfrestningar från kringliggande miljöer. Jonas Carlswärd berättar att många av de beslut som tas tidigt i byggprocessen har stor påverkan på möjligheterna att använda klimatreducerad betong. Att öka kunskapen om egenskaperna hos den nya betongen bland arkitekter och konstruktörer är därför oerhört viktigt för Betongindustri:

– Förutsättningarna för att minska klimatpåverkan är bättre än någonsin tack vare de alternativa betonglösningar som finns idag. Men vi ser också att det ställer högre krav på kunskap om vilken betong som kan användas till vad, redan i föreskrivande led.Det nya betongsortimentet ingår i Betongindustris koncept BI Optimal, där en mycket viktig beståndsdel handlar om rådgivning för att kunna välja rätt betong. Målet är att undvika överkvalitet och en mer genomgående analys av förutsättningarna i det enskilda projektet resulterat ofta i en annan lösning än vad som först var tänkt.

I många konstruktioner går det exempelvis att optimera och minska tjocklek i stommar och bjälklag vilket leder till att en mindre mängd betong behöver användas. Det innebär i sin tur kortare tid för uttorkning, lägre kostnader och mindre klimatpåverkan. Väljer konstruktören sedan en klimatförbättrad betong som BIO 1-2-3 fås en ytterligare reduktion av stommens klimatpåverkan.

Tveka inte att anlita hjälp

Jonas Carlswärd tror att en del beslut i byggprocessen fattas av vana och råder branschen att inte tveka för ta experthjälp och våga tänka nytt:

– Vår erfarenhet är att det ofta går att minska själva mängden betong och att välja en betong med lägre klimatpåverkan. För att klara detta måste vi dock vara öppna för att förändra vårt beteende och inte köra på som vi alltid gjort. Jag är helt övertygad om att detta är en nödvändighet om vi ska bidra till en mer hållbar utveckling i byggsektorn.

Jonas Carlswärds råd för att komma igång med klimatförbättrad betong:

  • Ta tid och experthjälp för en ordentlig analys av byggprojektets förutsättningar och konstruktion. Vad måste det tåla i form av laster och påfrestningar? Hur ser miljön och klimatet ut runtomkring?
  • Definiera och beskriv ditt miljökrav på betongen- målsättning för ett lägre utsläpp av växthusgaser?
  • Anlita experthjälp för att hitta den bäst lämpade betongen till ditt specifika byggprojekt. Målsättningen är att undvika överkvalitet och minska kostnader och klimatpåverkan.