Hem Fråga Experten Fråga Experten: Renovera altan från 60-talet?

Fråga Experten: Renovera altan från 60-talet?

Fråga Tidskriften Betongs experter

Jag håller på att renovera en hemmabyggd altan i betong från 60-talet på ca 15 kvm (upphöjd, som tak på en ”sopbunker”). I fjol bilade jag bort ett slitskikt av finare betong på några cm. Det hade lösa partier. På ett par ställen hade kanter släppt, men konstruktionen i sig verkar utmärkt och nu avser jag att gjuta på 30-40 mm, vilket ger ett lagom fall.

Underlaget är grovt, ojämnt och skrovligt, så jag tror att pågjutningen bör fästa bra. Jag tänkte dra över med en sluring först, men undviker gärna kemiska primers. Vilken betong väljer jag lämpligast? Jag tänker hyra en tombola. Finbetong på påse? Eller kan jag lämpligen blanda ett ännu finare recept själv? Storlek på ballast? Bör jag armera? Något annat att tänka på?
/Pether

Att gjuta på
med 30-40 mm betong är ganska tunt, ofta väljer man då andra cementbaserade produkter som är anpassat för detta (avjämning, spackel, bruk m.m.). Detta för att minska risken för sprickbildning och släpp med kantresning och “boom”.

Men väljer du en betong med relativt låg krympning (trög och stenig), ser till att vidhäftningen blir bra, och är noga med att skydda mot uttorkning, kan det ändå fungera med “vanlig” betong.

Eftersom det är utomhus (och antagligen fuktigt) behöver betongen kunna hantera frysningen, något som man anpassar genom att ha lufttillsats och/eller lägre vatten-cement-tal (vct). Skulle betongen dessutom utsättas för tösalter krävs mer av betongen (cement, luft och vct).

Förutsatt att du inte planerar att tösalta plattan kan du använda torrsäckad Finbetong, vilka brukar klara tjocklek ner till 20 mm utan problem. Grovbetong har lite större ballast/sten och brukar lämpa sig för 50 mm eller tjockare. Använd då inte mer vatten än vad som anges för produkten, och blanda ordentligt med tombola. det kan variera en del i egenskaperna mellan olika tillverkare av Finbetong, kolla därför produktbladet så betongen uppfyller XF3 (utomhus, frysning, sötvatten). Såg exempelvis att Weber uppfyller detta, men inte Finja.

Det kan vara bra, om det är möjligt, att armera med ett enklare nät (typ putsnät eller golvnät) alternativt ett 5/150 eller 6/150-nät. Detta är då inte för att ta lasterna i drag, utan för att fungera sprickfödelande (sprickarmering).

Primer behöver du inte använda för vidhäftningen, och är konstruktionsbetongen inte allt för porös är det inte heller nödvändigt att lägga på en cementslamma. Det är viktigt att se till den gamla betongen inte suger vatten från pågjutningen, något man ordnar genom att fukta upp ordentligt. Börja gärna någon dag innan blöta upp betongen, och sedan vid gjuttillfället se till att den är fuktig men inte blöt.

Och som sagt, direkt efter gjutning täck och skydda mot uttorkning. Och håll sedan gärna fuktig minst ett par veckor.

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group