Hem Mixat Kretsloppsmärkning ger hållbara golv

Kretsloppsmärkning ger hållbara golv

Hållbara golv med kretsloppsmärkning

Med kretsloppsmärkning kan en fastighetsägare få full kontroll över vilka material som byggs in i golvkonstruktionen. Förteckningen sträcker sig från betongen och uppåt.

– Loggboken är viktig för att veta hur materialen som är inbyggda i konstruktionen ska tas om hand och återvinnas vid framtida utrivning, säger Jenny Adnerfall, teknik- och hållbarhetsansvarig på Golvbranschen, GBR.

Märkningen, som kan liknas vid en loggbok, innehåller också produktspecifika instruktioner för städning och underhåll.

– Där finns också instruktioner för städrutiner som förlänger golvets livslängd, säger Jenny Adnerfall.

Golvet skiljer sig från annat byggmaterial genom att det ska tåla frekvent städning under längre tid. Med rätt städprodukter och underhåll ökar golvets livslängd.

– Ytterligare en finess är att man faktiskt vet vilka material som ingår, och var de finns, ifall någon produkt senare skulle visa sig innehålla ett problematiskt ämne och behöva bytas ut.

Det finns ingen motsvarighet till kretsloppsmärkning inom andra områden i byggbranschen, men Boverket har uppdrag av regeringen att se över möjligheten till dokumentation av byggprodukter i nya byggnader. Detta för att kunna spåra produkter som ingår i konstruktionen. En lagstiftning kan bli aktuell först nästa år.

Förteckningen över det inbyggda materialet börjar med betongen och går sedan uppåt för att omfatta alla skikt i konstruktionen såsom avjämning, lim, mellanlägg och ytskikt. Kretsloppsmärkningen utförs av golventreprenören, men leverantören av golvmaterial ska bistå med korrekta uppgifter om sin produkt.

– I vårt system finns en ny funktion där ändringar i leverantörens byggvarudeklaration automatiskt uppdateras i kretsloppsmärkningen. Det innebär ett säkerställt informationsflöde där entreprenören alltid lägger in aktuella uppgifter i kundens loggbok, säger Jenny Adnerfall och fortsätter:
– Det här gäller alltså ända fram till inbyggnadstillfället. Sedan blir uppgifterna frysta i tiden för att spegla den produkt som byggdes in vid det aktuella tillfället.

“Rätt skötsel förlänger golvets livslängd”

Kretsloppsmärkningen kom i sin första form i golvbranschen redan 1998 som en egen modell för innehållsdeklaration för branschens produkter. Numera använder man byggvarudeklarationer, det gemensamma formatet som tagits fram av byggbranschens olika aktörer tillsammans.

Det ska vara enkelt att beställa en kretsloppsmärkning. Golventreprenören sköter hela jobbet och levererar de handlingar som behövs. Det ska fungera för professionella byggaktörer såväl som för privatpersoner.

Enligt Jenny Adnerfall är vinsterna många och uppenbara:

– Du får rekommendationer för städning och underhåll då rätt skötsel förlänger golvets livslängd, samtidigt som du har full koll på produkterna i golvkonstruktionen och deras innehåll. Det underlättar vid framtida hantering och återvinning. Dessutom har du ett verktyg för att matcha aktuella miljökrav.

 

 

Läs mer här om Boverkets förslag till regler om loggbok