Hem Betongfeber Nöden är uppfinningarnas moder!

Nöden är uppfinningarnas moder!

Veronica Hejdelind
Veronica Hejdelind är verksamhetschef på Arwidssonstiftelsen.

BetongfeberDet var Platon som från början sa att nöden är uppfinningarnas moder, och antiken är alltid ett bra ställe att leta efter lösningar i en tid av kris.

Att ett forskarteam från UCLA gör en studieresa till Hadrianus mur, romarrikets norra gränsmarkering byggd år 122, för att hitta ett klimatsmart alternativ till cement är därmed logiskt.

Att de dessutom inspireras till en lösning som nu ska testas industriellt bör inte förvåna någon som kan sin historia. Romarna framställde sitt byggmaterial genom att blanda kalciumoxid (osläckt kalk) med vatten. Blandningen fick sedan reagera med luftens koldioxid och stelnade långsamt till kalksten. Processen tog flera år.

Enligt en artikel i NyTeknik, hämtar forskarteamet ”sin koldioxid” genom att återföra rökgas direkt från utsläpps-skrotstenen på ett kolkraftverk i Wyoming. Istället för cement framställer man färdiga byggblock som har en yta som påminner om betong. Materialet kallas CO2Concrete. Framställningsprocessen ger ett kretslopp utan koldioxidutsläpp och kräver hälften så mycket värme som vid konventionell cementtillverkning.

Coronapandemin har fått hela mänskligheten att sakta ned. Tre månader av drastiskt minskad konsumtion, nedstängda industrier och parkerade flygplan beräknas minska de globala koldioxidutsläppen i år med 4 procent (1 600 miljoner ton koldioxid). För att hålla den globala uppvärmningen på max 1,5 grader måste vi ned till en minskning på 6 procent (2 200 miljoner ton), årligen de kommande tio åren.

En intressant effekt av Coronakrisen är att den tydliggör samhällets strukturer. Dimridåer och oklarheter blåses bort. Att det inte räcker att stora delar av mänskligheten sitter still och världsekonomin tvärbromsar för att minska utsläppen till nivåerna som IPCC:s satt som mål är på en sådan insikt.

Ett ton producerad cement ger ett ton koldioxidutsläpp. Förra året stod Kina för den överlägset största cementproduktionen med 2,2 miljarder ton. Boverkets miljöindikatorer visar att bygg- och fastighetssektorn i Sverige står för 10 till 30 procent av miljöpåverkan från svensk produktion, plus utsläpp i andra länder genom import av byggprodukter. Vi måste hitta nya lösningar för en ny framtid. Och om nöden är uppfinningarnas moder finns ju anledning att i dessa kristider vara extra hoppfull.

Veronica Hejdelind

Veronica Hejdelind är verksamhetschef på Arwidssonstiftelsen. Hon skriver om arkitektur och stadsutveckling, jobbar som moderator och älskar simning och bad.