Hem Mixat Flera fördelar med fartygsleverans

Flera fördelar med fartygsleverans

Jehander 1

Betongindustri är ensamma om att frakta grus- och krossmaterial sjövägen till betongstationer och depåer i Stockholm. Systerföretaget Jehanders fartyg levererar ballasten, vilket gynnar både klimatet och leveranskvaliteten.

Max Lindeskog
Max Lindeskog.

– Det finns många positiva aspekter med fartygsleveranser. Lastbilar kan hamna i bilkö, få punktering eller behöva köra flera gånger för att komma upp i samma antal ton material som ett fartyg säger Max Lindeskog, Betongindustris fabrikschef i Värtan i Stockholm. 

Jehanders fartyg tar hela 1 400 ton grus- och krossmaterial per lass – att jämföra med en lastbil med släp som tar 40 ton per lass. Tillsammans med den stora minskningen av koldioxidutsläpp och driftsäkerheten är fartygets volymkapacitet den största fördelen med att leverans sjövägen. Det säkrar kvaliteten för en jämn betongproduktion eftersom stenen kommer från samma bergmaterial.

– Vvi har flera fabriker med vattenläge, vilket är ovanligt i vår bransch. Vi minskar koldioxidutsläppen med nästan tre gånger för samma mängd fraktad ballast, säger Max Lindeskog.

”Fartygens akilleshäl är höga farledsavgifter, hamnavgifter och våra egna kajhyror”

Under 2019 tog Betongindustris fabrik i Värtan emot 120 000 ton ballast. 23 500 ton kom med 589 lastbilar från Riksten och 69 lass med 96 500 ton kom med fartyg. Det kan hända att stränga vintrar med tjock is i Mälaren sätter stopp för Jehanders leveranser, men det är ovanligt. Då finns det större hinder för fartygstransporterna.

– Fartygens akilleshäl är höga farledsavgifter, hamnavgifter och våra egna kajhyror – jämfört med lastbilarnas vägskatt. Minskningen av koldioxidutsläpp för sjötransporter borde vara argument nog för att sänka barriärerna för fartygstransport i våra svenska vatten, säger Max Lindeskog.

Till fabrikerna i Värtan, Hammarby och Ulvsunda levereras alla sorteringar av ballast. Förhoppningen är att även tvättad sten från Förbifart Stockholm ska komma till användning i betongtillverkningen.

Jehander tvättar sprängstenen ren från kväve i Löten på Munsö i Ekerö kommun, den anläggning som också levererar Värtanfabrikens ballast.

– En fartygslast från Löten motsvarar nio lastbilar som kör fyra lass vardera under en dag. Men eftersom vi aldrig fraktar grus och kross från Löten med lastbil kan det istället jämföras med sju lastbilar som levererar grus och kross från täkten i Riksten i Tullinge utanför Stockholm. Det är alltså bäst med fartyg i alla lägen, förklarar Max Lindeskog.

Jehander 1 drivs i dag med moderna lastbilsmotorer som följer dagens miljökrav. Enligt planen ska en ny hybridbåt som drivs med el/disel tas i bruk år 2023.