Hem Mixat “Många som är förändringsbenägna”

“Många som är förändringsbenägna”

Northscan
Northscan-teamet med från vänster Mathias Amnebo, Martin Roos och Jamshid Lodhi.

Ingenjörerna Martin Roos och Mathias Amnebo insåg att den svenska bygg- och fastighetsmarknaden använde sig av andra metoder än i exempelvis England, Tyskland eller USA. Nu startar de betongkonsultbolaget Northscan tillsammans med entreprenören Jamshid Lodhi.

– Underlagen vid ombyggnadsprojekt var ofta undermåliga. Det kom frågor om armeringens läge och storlek, betongens tillstånd och riskerna med korrosion, säger Martin Roos.

Liksom Mathias Amnebo kommer han närmas ifrån HILTI där han arbetade som konsulterande ingenjörer. Rollen var att hjälpa byggkonstruktörer och byggen med att välja rätt produkter och tjänster. Jamshid Lodhi har under de senaste åren varit involverad i flera olika bolag som levererar både tjänster och produkter till byggbranschen.

– Utomlands används i stor utsträckning olika typer av scanningstekniker för att få en bättre förståelse för vad som finns inne i betongen, men då denna utrustning är dyr och kräver omfattande kunskap av betong och hur man analyserar den data man får ut, krävs det både att man har bra beläggning på utrustningen och rätt kompetens för att utföra jobbet korrekt, säger Mathias Amnebo.

Med den insikten var förutsättningarna för betongkonsultbolaget Northscan klara. Bolaget fokuserar på oförstörande provningsmetoder för analys av betongkonstruktioner, varav en är betongscanning.

– Tack vare olika scanningstekniker är vi inte begränsade till metalliska föremål nära ytan om armeringsjär, utan även plaströr, elledningar och spännarmering kan lokaliseras, säger Martin Roos.

Förutom betongscanning erbjuder Northscan också tjänster inom korrosionsanalys där bland annat kloridhaltsmätning, karbonatiseringsdjup och elektrokemisk potential är en del av en tillståndsbedömning.

– Det känns otroligt spännande att få bidra till en bransch i förändring och vi är övertygade om att det finns många som är förändringsbenägna.