Hem Mixat Nya tunnelväggar får klimatförbättrad betong

Nya tunnelväggar får klimatförbättrad betong

Benders

I samarbete med Cementa har stomentreprenören Benders tagit fram ett betongrecept som minskar koldioxidutsläppen med en femtedel. Betongen används nu till tunnlarna i Förbifart Stockholm-projektet.

– Vi har minskat klinkerdelen i cementet med 20 procent och ersatt det med 15 procent flygaska och 5 procent kalksten, säger Fredrik Roosling, affärschef Öst inom Benders Byggsystem.

Bygget av Förbifart Stockholm är i full gång. En 21 km lång ny vägsträckning där största delen av sträckan går i tunnel ska minska sårbarheten i Stockholms trafiksystem. Benders Byggsystem ska leverera drygt 600 meter prefabricerade väggelement, tillverkade med Cementas klimatförbättrade cement Anläggningscement FA, till den södra infarten till förbifarten.

– Hållbarhet och miljöaspekten vid val av material och leverantör är viktig och blir allt viktigare. Vi behöver samarbeta med vår beställare för att än mer kunna väga in miljö och klimat vid leverantörsval för att nå vårt mål med en klimatneutral byggsektor 2045, säger Hans Bäckström produktionschef på Skanska.

Det har blivit vanligare med klimathänsyn som krav i upphandlingar. Benders förslag om att använda Anläggningscement FA passade Skanska som var ute efter en grönare lösning. Godkännandet från beställaren Trafikverket kom snabbt.

“Efter 28 dygn har det samma beständighet”

– Det är visserligen ett något långsammare cement, men efter 28 dygn har det samma beständighet. Detta cement är några kronor dyrare, men betydligt bättre för miljön, säger Bo Jönsson, produktionstekniker vid Benders Byggsystem.

Anläggningscement FA blir nu standard i många av Benders betongprodukter inom infrastruktur, såväl för vägbarriärer och väggelement som för förbifarten.
Liksom Bo Jönsson tror Fredrik Roosling att efterfrågan kommer att öka på mer klimatförbättrade cementprodukter, i takt med att klimatmål och miljöbelastning skrivs in som krav i upphandlingar.

– Jag är helt övertygad om att det kommer att bli vanligare de närmaste åren. Klimatet är en fråga som allt oftare ligger högst upp på dagordningen, säger Fredrik Roosling.

Elementen lyfts på plats efter att de “sugits” fast av en specialmaskin. Arbetet med monteringen av väggelementen i vägtunnlarna startar efter sommarsemestern 2020.