Hem Arkitektur Ett fönster mot medelhavet

Ett fönster mot medelhavet

Frame House
Den privata villan på Menorca byggdes i platsgjuten betong.

På en brant slutning på Menorcas norra kust ligger NOMO STUDIOS Frame House, ett hus som öppnar sig mot havet och utsikten men som samtidigt behöver skyddas mot det hårda och utsatta klimatet. Arkitekten Karl Johan Nyqvist redogör för tre detaljer, fasad, takkonstruktion och fönster.

Text: Karl Johan Nyqvist. Foto: Nomo Studios.

Som arkitekter med projekt i både Sverige och Spanien har vi fått uppleva stora kontraster mellan att bygga hus i de bägge länderna. Lagar och krav blir allt mer likriktade medan de stora skillnaderna hittar vi istället i hur vi använder våra hus och hur de är anpassade till den lokala miljön.

Genom vår tradition av att bygga i trä i Sverige har vi utvecklat ett slags intresse eller acceptans för att ständigt underhålla våra hus, våra sommarhus blir till livslånga projekt där renoveringar och underhåll avlöser varandra utan att någon egentligen ifrågasätter rimligheten i att under några få veckors semester jobba med våra hus. Denna renoveringsiver finns inte i Spanien, istället är ett av de högsta önskemålen när vi bygger nya hus att de ska vara helt underhållsfria så att mer tid kan avsättas för familj och vänner.

Föra att klara av att bygga ett helt underhållsfritt hus i ett klimat där solen sliter hårt på alla typer av material, starka vindar som för med sig saltvatten och hög luftfuktighet gjorde att vi uteslöt både trä, metaller och puts som material. Istället kändes betong som det helt självklara valet för att klara alla dessa krav och när vi presenterade idén för kunderna blev de helt övertygade om att det var ett betonghus som vi skulle bygga.


Mer om Frame House
Arkitekter: Nomo Studio.
Betongprojektör: Juan Mora S.A.
Färdigställt: 2018.


Detalj 1: Fasad
För att klara både kundens önskemål om en underhållsfri fasad och detaljplanens krav på en vit fasad valde vi en vit betong som därmed inte behöver målas och underhållas. Vår första tanke var att blanda vit cement med en vit ballast, men då dessa stenar inte finns på ön utan måste importeras från fastlanden kunde vi inte klara att hålla budgeten med detta förslag. Lösningen blev istället att använda en grå lokal ballast som blandades med vit cement, problemet var dock att stenarna slog igenom och blev synliga när betongen torkat.

Frame House
Den vita betongen är ett resultat av att blanda åtta procent gråcement och resten vit med gråa stenar som ballast. Betongen blir då en aning grå som gör att stenarna i ballasten inte slår igenom och blir synliga.

Vi fick då prova oss fram att blanda in grå cement med den vita tills vi fick fram en blandning (åtta procent grå och resten vit cement) som var tillräckligt vit att den uppfattas som vit men samtidigt en aning grå så att stenarna “försvann” och blev osynliga. Resultatet blev en vacker levande vit fasad som också kunde reflektera omgivande färgskiftningar och smälta samman med den terrakottafärgade tomten.

Då tomten sluttar och huset öppnar sig mot vyn så fick vi stora fasadytor på sidorna med få fönster i, något som gjorde att vi kände att vi var tvungna att introducera ett till element i fasaden för att på så sätt bryta ner skalan. Vi valde att lägga till en relief i fasaden som löper längs med bägge sidorna samt hela baksidan, och som har samma höjd som alla fönster och dörrar som i sin tur fick måttanpassas så att de passade in i reliefens rytm och storlek.

På bottenvåningen fanns några fönster som vi lät täcka med små vertikala pelare som skulle ha samma mått som övriga reliefen. Vi ville att pelarna skulle vara så smala som möjligt, så även här fick vi göra en del fysiska tester av hur smalt vi vågade gå men den utrustningen vi hade tillgänglig, för att det fortfarande skulle vara möjligt att vibrera betongen utan att sprickor uppstod. Vi enades om 150 millimeter vilket sedan blev utgångspunkten för hela huset. Alla bredd och längdmått på huset samt fönster och dörrmått fick anpassa sig efter minsta måttet 150 millimeter.
Väggarna göts slutligen i tre sektioner, bottenvåningen, entréplanet och den sista biten vägg upp mot taket.

Karl Nyqvist
Arkitekten Karl Johan Nyqvist nominerades till priset Årets Betongarkitekt på Betonggalan.

Detalj 2: Takkonstruktion
För mellanbjälklaget använde vi en lösning som är vanlig i Spanien, ett sk Rib & Block Slab, där man lägger ut prefabricerade betongribbor som spänner från vägg till vägg och mellan dem placerar man ut prefabricerade betongblock. Därefter läggs ett lager av armering på och slutligen fyller man på med ett tunt lager av betong.

Denna lösning fungerar väl för små spännvidder men har svårare med större och detta blev ett problem när vi ville att den stora terrassen på ovanvåningen skulle vara helt pelarfri, Vi fick då importera håldäckselement med båt från fastlandet och lägga ut dessa lokalt över terrassen för att klara spännvidden. Resultatet blev en konstruktion som blandar platsgjuten betong med två typer av prefabricerade betongelement.

”vi behövde ha ett element som hade samma typ av blandning som övriga huset”

En annan detalj som gjöts på marken men sedan lyftes upp på plats var den yttersta delen på taket och mellanbjälklaget, de synliga horisontella betongelementen som utgjorde själva ramen (The frame) till fasaden som vetter mot havet. Anledningen var att eftersom bjälklagen är grå och väggarna vita så behövde vi ha ett element som hade samma typ av blandning som övriga huset, samt att vi kunde kontrollera detaljer som dropplist och tjocklek bättre när de göts på marken. För att få en känsla av att det verkligen var ett betonghus som krävde minimalt underhåll lät vi även prefabricera alla fönsterbleck i vit betong.

Frame House
Det stora takfönstret som släpper in ljus till den bakre delen av huset. Nackdelen var det stora värmepåslaget som fönstret gav samt att det inte var öppningsbart och därmed inte gick att ventilera.

Detalj 3: Fönster
För att förstärka känslan av en solid volym valde vi att ha dolda fönsterkarmar från utsida, detta gjorde att upplevelsen blev mer som gluggar än markerade fönster, men också för att återigen undvika ett potentiellt underhåll där karmar (trä) slits hårt i denna miljö. Det enda inslaget av exponerat trä är ytterdörren som en tydlig markör för entrén.

Huset använder sig endast av naturlig ventilation vilket gör att på sommaren när det är varmt öppnas det för att skapa korsdrag. Denna strategi fungerar förvånansvärt bra och gör att ingen AC har behövt installeras i huset. Det som är viktigt vid korsdrag är dock att öppningarna går att kontrollera hur mycket luft man släpper in och det absolut bästa sättet är att använda sig av skjutdörrar. Därför är alla fönster skjutdörrar förutom en öppningsbar fransk balkong i badrummet och ett fast parti i trappan. Skjutdörrar minimerar också risken för att dörrar oväntat slår igen vid korsdrag.

Då huset har ganska få fönster på sidorna samt entrésidan var vi oroliga att det skulle upplevas som mörkt i den bakre delen av huset. Vi valde då att lyfta bort ett av de prefabricerade håldäckselementet och istället ersätta det med ett takfönster, givetvis utan några synliga karmar. Detta medförde ett fantastiskt ljusinsläpp som skar rakt igenom huset och släppte in en mängd ljus till de bakre delarna av huset. Nackdelen var att vi fick ett stort värmepåslag på sommaren då kunden av ekonomiska och underhållsfria argument valde ett fast fönsterparti som inte kunde öppnas och ventileras.

Plan bottenvåningen (pdf)  >>
Plan våning 1 (pdf)  >>
Detalj för mellanbjälklag och tak (pdf)  >>
Sektion (pdf) >>