Hem Mixat Plastiska krympsprickor kan undvikas

Plastiska krympsprickor kan undvikas

Foto/utförande av fältförsök: Esping & Löfgren (2005).

Med en ny beräkningsmetod ska plastiska krympsprickor i betongen undvikas. Linotol deltar i ett SBUF-projekt tillsammans med Luleå Tekniska Universitet, Betongindustri, Skanska och Cementa.

En betongkonstruktions bärförmåga och tekniska funktion påverkas i hög grad om sprickor uppstår under dess livslängd.

Det finns flera orsaker till sprickbildning, men huvudfokus i detta projekt är de tidiga så kallade plastiska krympsprickorna.

– Kostnaderna för att reparera sprickorna kan bli mycket höga och det har uppskattats att de årligen i Sverige kan uppgå till 30 miljoner kr, säger Richard McCarthy, teknisk chef på Linotol.

Tabell

SBUF står för Svenska Byggbranschens utvecklingsfond.