Hem Mixat “Handlar om att hitta lösningar”

“Handlar om att hitta lösningar”

I-120RS från Terex Finlay
I-120RS från Terex Finlay.

Norditek har levererat en slagkross av modellen I-120RS från Terex Finlay. Köparen är en kund i södra Sverige.

Eric Johansson
Eric Johansson.

– Terex Finlay är en av våra äldsta maskinleverantörer och själv sitter jag med i deras utvecklingsgrupp där vi tittar på framtidens lösningar, säger Norditeks vd Eric Johansson.

Slagkrossar används främst för återvinning av betong, tegel, asfalt och slagg. Norditek har inriktat sig på krossning, siktning och hantering och tillhandahåller maskinkoncept som kan återvinna, förädla och omvandla material till attraktiva och säljbara produkter.

– Vi arbetar i en bransch som är under förändring. Det handlar inte längre om att sälja enskilda maskiner. Det handlar i stället om att hitta lösningar för kunderna, säger Eric Johansson.

Genom att använda egna tekniska lösningar i produktionsledet kan en dyr deponering omvandlas till ett kostnadseffektivt kretslopp. Norditek blandar egen tillverkning och utveckling med importerade maskiner från USA, Sydafrika, Irland och Tyskland.

Eric Johansson menar att kundernas efterfrågan på ett komplett upplägg för sin materialhantering hänger samman med att de vill ha bästa möjliga kvalitet på produkterna.

– Tittar man på de stora infrastrukturprojekten, exempelvis Västlänken Göteborg och Förbifart Stockholm, så passar vårt koncept för schaktmassor perfekt för att hantera överskottsmassorna. Vår specialutvecklade stjärnsikt kan förädla schaktmassor, torrtvätta förorenade jordar eller stabilisera lösa massor.