Hem Fråga Experten Fråga Experten: Mur för nivåskillnad?

Fråga Experten: Mur för nivåskillnad?

Fråga Tidskriften Betongs experter

Jag tänkte gjuta en mur i L-profilform för att skapa en nivåskillnad. När jorden har lagt sig ovanpå bottendelen av L:et lär det inte välta! Muren blir cirka 80 cm hög. Några frågor behöver besvaras: Hur tjock behöver muren vara i dess lodräta resp nedre/vågräta del?
Hur armerar jag? Var sätter jag armeringen, vilket järn ska jag använda och hur tätt ska armeringen sitta?
/Ingemar

Här avses låg last på marken ovan muren av 4 kN (personbilstrafik). Om muren är 800 mm hög bör den horisontella L-skänkeln vara 450 mm och tjockleken 100 mm. Armera med K500C-T 10 mm med centrumavstånd 200 mm, som bockas i L-form och placeras centriskt i betongen.

Tvärs dessa armeringsjärn binds (najas) längsgående armeringsjärn av samma sort med ett centrumavstånd på cirka 300 mm. Är muren rak är dessa armeringsjärn också raka och om muren böjer av såväl i såväl horisontalled som vertikalled gör även dessa järn det. Betongens täckskikt bör vara 40 mm. Använd distanser mot gjutformen. Täckskiktet gäller även murens överkant.

Arne Hellström