Hem Fråga Experten Fråga Experten: Grunden till huset?

Fråga Experten: Grunden till huset?

Fråga Tidskriften Betongs experter

Jag bygger ett fritidshus uppe i Kiruna och har lite frågor angående grunden till huset. Tillverkaren har skickat en plintritning på 5×4 plintar (20 st totalt alltså) vilket medför ett enormt arbete med schaktning för min del.

Frågorna jag har är då om man istället för att sätta tio plintar i mitten istället sätta betongbärlinor tvärs över istället? Längden handlar om 6 m styck. Hade tänkt att bygga former och be en betongbil komma och hälla i dem och sedan lyfta dessa med grävmaskin.

Hur kan jag dimensionera dessa bärlinor? Vad är torktider innan man kan lyfta dem? Jag har inte några vikter på huset, har ringt tillverkaren. Finns de några smarta alternativ för att slippa gräva för mitten plintar i form av betong? Huset är på 60 kvadratmeter och är 1,5 plan.
/John

Min spontana reaktion på din fråga är att du nog bör följa tillverkarens anvisning. Sex meters spännvidd för en betongbalk med vanlig armering är fullt möjligt, men betyder trots allt att omsorgsfull dimensionering behövs.

Eftersom betongen inte har någon större draghållfasthet kommer fina sprickor att uppstå i underkant på den belastade balken, vilket medför att en nedböjning uppstår innan dragarmeringen i underkant börjar fungera. En viss nedböjning uppstår momentant när all last är pålagd. En ytterligare nedböjning uppstår när lasten verkar under lång tid.

Dessa nedböjningar kan påverka husets funktion. Det är som sagt möjligt att lösa problemet som du önskat, men kräver då att du anlitar en erfaren byggkonstruktör för dimensioneringen. Laster och balkens dimensioner påverkar.

Du kan räkna med att armerad betong väger 2,4 kg/liter (2,4 ton/kubikmeter). Betongens hårdnande beror av omgivande temperatur. På ett ungefär kan balkarna vid 10 grader hanteras efter tre dagar och belastas efter fem räknat från gjutning. Din betongleverantör kan ge mer information.

En annan spontan reaktion som jag har är att för en grävmaskin kan det normalt knappast vara stor skillnad på att gräva för 10 eller 20 plintar, och inte heller förefaller det mig vara så mycket mer arbete med själva plintarna, men det kan vara avhängigt av de speciella förutsättningarna som föreligger i ditt fall och som är främmande för mig.

Arne Hellström