Hem Mixat Ökad betongproduktion under 2020

Ökad betongproduktion under 2020

Betongindikatorn
* Uppskattad total betongproduktion per månad i Sverige. Diagram och tabeller bygger på månadsvis inrapporterad fakta från Svensk Betongs medlemsföretag, som har skalats upp för att motsvara total produktion i Sverige. Diagram och tabeller uppdateras kontinuerligt efter senaste data. Fördelningen på kategorierna Hus och Infrastruktur baseras på fördelningen hos Svensk Betongs medlemsföretag. Trendlinjen i diagrammet är utjämnad för att bättre beskriva den långsiktiga trenden i betongproduktionen.

Under 2020 års fyra första månader producerades totalt cirka 2 065 000 kubikmeter betong i Sverige vilket är cirka 8 procent högre än motsvarande period 2019. 

Under 2018 och fram till våren 2019 var trenden för den totala betongproduktionen i Sverige svagt nedåtgående. Under andra halvan av 2019 har trenden vänt uppåt och fortsatt under första tertialet 2020.

I Betongindikatorn för första tertialet 2020 ses ingen direkt effekt kopplad till pågående corona-situation. Sett utifrån situationen så har påverkan på betongindustrin fram tills nu varit relativt liten. Men bedömningen är, utifrån bland annat Byggföretagens senaste byggprognos, att byggsektorn och betongbranschen riskerar att påverkas av corona-situationen under hösten och början av nästa år då det finns ökad risk för påverkan på projekt och att investeringar skjuts på framtiden.

“Byggsektorn och betongbranschen har hittills klarat sig relativt bra”

– Året har börjat bra för betongproduktionen i Sverige och det är glädjande att den uppåtgående trenden från hösten höll i sig över årsskiftet in till början av 2020, säger Malin Löfsjögård vd för Svensk Betong, och fortsätter:

– Samtidigt så har corona-situationen från mars helt ändrat förutsättningarna för hela samhället. Byggsektorn och betongbranschen har hittills klarat sig relativt bra och våra medlemmar har rapporterat fortsatt god produktion under våren, fortsätter Malin Löfsjögård.

Det finns en oro för hösten och början av 2021 då det kommer signaler från olika håll om ökad risk för påverkan på projekt och framskjutna eller inställda investeringar.

– Byggsektorn och betongbranschen har förutsättningar för att hålla igång Sverige i dessa osäkra tider. Vår uppmaning är att hålla i en fortsatt hög byggtakt där bland annat det offentliga har en viktig roll i att hålla fast vid sina investeringsplaner men också se över möjligheterna till att tidigarelägga projekt och öka drift och underhåll, avslutar Malin Löfsjögård, vd för Svensk Betong.

Tabellen nedan visar den procentuella förändringen av tillverkad volym (m3) betong i Sverige jämfört med samma månad föregående år.*

Sett över hela tertialet var produktionen i båda kategorierna Hus och Infrastruktur högre 2020 jämfört med 2019. Produktionen inom kategorin Hus var 9 procent högre under tertial 1 år 2020 jämfört med 2019 medan produktionen inom kategorin Infrastruktur ökade med 4 procent.

Procentuella förändringen av tillverkad volymBetongindikatorn är Svensk Betongs branschindex, som tar temperaturen på byggandet i Sverige genom att mäta och redovisa hur mycket betong som producerats för kategorierna Infrastruktur respektive Hus jämfört med föregående år. Betongindikatorn bygger på uppgifter lämnade av medlemsföretagen i Svensk Betong, en branschorganisation som representerar både företag som tillverkar betong och företag som tillverkar betongprodukter eller monterar dessa produkter. Svensk Betongs 60-tal medlemsföretag finns på ett stort antal orter från norr till söder i landet.

* Uppskattad total betongproduktion per månad i Sverige. Diagram och tabeller bygger på månadsvis inrapporterad fakta från Svensk Betongs medlemsföretag, som har skalats upp för att motsvara total produktion i Sverige. Diagram och tabeller uppdateras kontinuerligt efter senaste data. Fördelningen på kategorierna Hus och Infrastruktur baseras på fördelningen hos Svensk Betongs medlemsföretag. Trendlinjen i diagrammet är utjämnad för att bättre beskriva den långsiktiga trenden i betongproduktionen.