Hem Fråga Experten Fråga Experten: Avjämningsmassa i badrum?

Fråga Experten: Avjämningsmassa i badrum?

Fråga Tidskriften Betongs experter

Oskar Esping svarade på en fråga angående betong i badrum och kök. Han rekommenderar en cementbaserad avjämningsmassa/golvbruk är ett betydligt bättre och enklare alternativ. Han skriver också att man ska välja en produkt som är anpassad för att vara exponerad, typ för butiker, industrigolv m.m.

Jag har träskiva som underlag över träbjälklag och krypgrund. Önskar så el värme i golvet, men golvet kan inte bygga för mycket. Vad för typ produkt/märke ska jag välja att lägga som är anpassad för att vara exponerad?
/Benedicte

Om du tänkt gjuta på ett träbaserat underlag är det viktigt att det är någorlunda ”stumt” och inte vattensugande. Detta kan lösas med tätt regelavstånd och styv skiva, som behandlas (primas) innan. Sedan bör rörelserna i bjälklaget inte vara allt för stora (fukt och temperatur).

Om du har en träbaserad skiva kan det vara bra att ersätta eller bygga på denna med en fuktstabil skiva (fibercement m.m.). Om det är ett våtrum är det viktigt att följa de regler som gäller avseende materialval, regelavstånd, fuktspär m.m. (se exempelvis branschregler för våtrum på gvk.se.

Så skall man ha en exponerad cementbaserad yta i badrum behöver man bl.a. få till en godkänd fuktspärr under betongen/bruket/avjämningen/spacklet.

Det finns cementbaserade fiberförstärkta golvprodukter anpassade för trägolv med tillräcklig styvhet. Lämplig gjuttjoklek kan variera för olika produkter (anpassade för olika förutsättningar), så välj en som uppfyller dina krav och önskemål, och var noga med att följa produktens anvisningar.

Om du kollar på en välsorterad bygghandel kan de säkert vara behjälpliga att ta fram vad du behöver och vad som krävs för underlaget.
Jag undviker helst att rekommendera varumärken eller produkter i detta forum.

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group