Hem Mixat “Minskar risken att något blir fel”

“Minskar risken att något blir fel”

Abetong online

Abetongs Abetong Online hjälper kunderna att spara mängder av tid i stora byggprojekt. Den nya molntjänsten ger kunderna ett effektivare avrop och bättre överblick i projekten. För prefab-branschen är det ett digitalt jättekliv i  som gått hem hos byggföretagen.

Karl Isaksson, platschef på ED Bygg, uppskattar tidsvinsten med Betong Online till minst fem minuter per avrop.

– I Abetong Online har jag översikt över alla betongelement som Abetong ska leverera i projektet. Jag ser precis vad som är avropat och när det ska komma. När jag skapar ett nytt avrop summeras vikterna allteftersom jag klickar i de element jag vill ha med, så det är väldigt enkelt för mig att fylla lasset på bästa sätt, säger Karl Isaksson.

Fem minuter per avrop blir snabbt en rejäl tidsbesparing i ett stort projekt. I den nya stadsdelen Ebbe Park i Linköping har ED Bygg kommit en bra bit in med totalentreprenaden för Kvarteret Lugnet som omfattar totalt 360 lägenheter i flerbostadshus plus lokaler och garage. Abetong levererar en stor del av stommen och med cirka 1000 avrop i Abetong Online blir det mer än tio sparade arbetsdagar sett till hela projektet.

– Dessutom är det en fördel att jag kan logga in och få tillgång till all information var jag än befinner mig. Väldigt smidigt och enkelt att använda, en lösning som gör att det känns ganska utdaterat att sköta avropen manuellt på blanketter i Excel eller liknande, säger Karl Isaksson.

Andreas Finnström
Andreas Finnström.

Abetong projekt ledare Andreas Finnström lyfter fram de manuella felkällorna som elimineras med Betong Online.

– Istället för att kunden mejlar in avrop som våra transportledare skriver av manuellt så har vi alltid en uppdaterad status i Abetong Online där alla ser samma information, säger Andreas Finnström och fortsätter:

– Responsen från de kunder som börjat använda Abetong Online har varit väldigt positiv. Det förenklar både deras och min arbetsvardag och känns helt enkelt som ett modernare sätt att jobba.

Via sitt login får byggprojektledaren överblick över samtliga element i ett projekt. Utifrån ritningen kan hen planera vad som behöver levereras och när och sedan göra sina avrop direkt i Abetong Online. Alla avrop slussas automatiskt till rätt transportledare på rätt fabrik hos Abetong, vilket gör att kunden inte behöver hålla koll på en mängd olika kontakter för sina beställningar.

“Vi är först ut i prefab-branschen med den här typen av digital lösning”

Via datorn, plattan eller mobilen kan byggprojektledaren följa statusen på alla sina planerade leveranser. När chaufförerna sedan är på väg ut till bygget kan de avisera sin ankomst via mejl (och snart sms) direkt i Abetong Online. Det ger bygget bättre möjlighet att manna upp inför leveransen och därmed korta ner lossningtiderna.

– Vi är först ut i prefab-branschen med den här typen av digital lösning för våra kunder. Och det känns helt rätt. Det räcker inte längre att enbart erbjuda produkter av högsta kvalitet. Kunderna efterfrågar vår expertis i fler delar av byggprojekten, så vi hittar nya vägar att höja servicegraden, säger Magnus Fridvall, divisionschef Abetong Hus Syd.

I Abetong Online listas mått och vikt för varje enskilt betongelement. Användaren kan klicka på elementet och få fram ritningen direkt på skärmen. Kunden enkelt kan bygga upp sina laster på bästa sätt för att minska antalet leveranser och undvika onödiga kostnader på grund av halvfulla lastbilar.

– För oss på Abetong blir det också ett viktigt led i vår strävan att fylla upp lastbilarna bättre. Det ger inte bara lägre kostnader utan är en del i vårt hållbarhetsarbete. Ökad fyllnadsgrad ger färre lastbilar på vägarna och minskade utsläpp, säger Magnus Fridvall.