Hem Mixat Sveriges framtid byggs med betong

Sveriges framtid byggs med betong

Foto: Svevind.

Just nu pågår ett antal stora byggprojekt i Sverige som har en enorm betydelse för framtidens samhälle, för jobben och för miljön. Cementa har plockat ut några av Sveriges mest spektakulära byggprojekt där cement och betong spelar en nyckelroll.

Mats Hellström
Mats Hellström.

– Cement och betong är “de grå eminenserna” i sammanhanget: de finns med i bakgrunden i alla större samhällsbyggnadsprojekt. Det mesta vi ser runt omkring oss vilar faktiskt på betong, säger Mats Hellström, försäljningschef på Cementa.

Ett av de största och mest omskrivna byggprojekten är omvandlingen av Kirunas och Gällivares stadskärnor för att gruvverksamheten ska kunna expandera. Det enorma projektet berör 10 000 människor; totalt kommer 5 000 bostäder och 700 000 kvadratmeter bostad- och lokalytor att flyttas och ersättas. Samhällsomvandlingarna beräknas pågå minst till år 2035.

Kristallen
Kristallen, Kirunas stadshus. Foto: Fredric Alm.

– Det är ju en lång process, men på senare tid har det verkligen hänt saker. Det finns en stark framtidstro och Kirunas nya stadskärna har fått ett lyft med det nya stadshuset och allt fler bostäder runtomkring, säger Mats Hellström som var på plats i Kiruna i februari för att kolla status i jätteprojektet.

I Kiruna och Gällivare används stora mängder cement i alla delar av projektet: som grundläggning, i bostäder och i den nya infrastrukturen som byggs upp.

– Men cement är även en viktig insatsvara i själva gruvindustrin, till exempel för att förstärka all infrastruktur under jord. Cement och betong möjliggör en säker arbetsmiljö under jord.

Facebooks datacenter
Facebooks datacenter. Foto: NCC.

Norra Sverige är också platsen för andra framtidsinriktade byggprojekt, som den pågående utbyggnaden av Facebooks serverhall i Luleå. Anläggningen, som var Facebooks första datacenter utanför USA, kommer att bli 100 000 kvadratmeter och en av världens största i sitt slag. När utbyggnaden är klar har ytan nära fördubblats. Platsen i norra Sverige är attraktiv bland annat på grund av tillgången på förnybar el och klimatet som bidrar med kylning åtta månader om året.

– Det här är en fascinerande framtidsetablering för norra Sverige som byggbolaget YIT grundlägger med klimatförbättrat bascement. Klimatavtrycket reduceras genom att delar av cementklinkern ersätts med flygaska, säger Mats Hellström.

Northvolt
Illustration: Northvolt.

Utanför Skellefteå har väggarna nu börjat uppföras till Northvolts batterifabrik, en av Sveriges hittills största industriella framtidssatsningar under 2000-talet och som ska sätta landet på kartan när det gäller elbilar och grön energi. Northvolts fabrik grundläggs med Cementas klimatförbättrade bascement.

Northvolts fabrik blir en av de största fabrikerna för litiumjonbatterier i världen. Ytan motsvarar 40 fotbollsplaner och kommer att ha omkring 2 500 anställda. Tanken är att de första två av totalt fem produktionslinor vara i drift i början av 2021.

I och utanför Umeå är det också tätt med byggkranar. Här byggs nu Västra länken, den sista delen på en ringled som ska förbättra trafiksituationen i Umeå. Bland annat ska en drygt 500 meter lång bro byggas över Umeälven.

– Detta infrastrukturprojekt är efterlängtat, säger Mats Hellström. När det beräknas vara klart under 2021 kommer det att bidra starkt till att minska luftföroreningarna från genomfartstrafik i Umeås centrum.

Runt om i Sverige är flera byggprojekt i gång för att bygga ut Sveriges vindkraft. En av platserna där det byggs just nu är Jämtland och Västernorrlands län i trakterna utanför Härnösand och Örnsköldsvik. Här byggs vindkraftverk med en sammanlagd effekt på över 3 000 MW enligt en sammanställning från organisationen Svensk Vindenergi.

– Vindkraftverk som byggprojekt är lite speciella eftersom miljön runt parkerna bjuder på en del utmaningar. Man måste göra väldigt stora punktinsatser på kort tid under den varma delen av året, och platserna är ofta otillgängliga och utsatta för tufft och blåsigt väder. Ganska självklart, men det ställer också extra höga krav på logistikkedjan för materialen och på byggprojekten. Det går inte att avbryta en påbörjad gjutning, säger Mats Hellström.

“Det går inte att avbryta en påbörjad gjutning”

I Obbola söder om Umeå är SCA i full färd med att bygga ut och modernisera pappersbruket med en ny pappersmaskin. Enligt SCA uppgår investeringen till 7,5 miljarder kronor och produktionen ökar från 450 000 ton till 725 000 ton årligen för att möta en förväntad ökning av efterfrågan på förnybara förpackningar.

– Detta byggprojekt är just nu inne i ett intensivt skede och vi har stora leveranser genom vår kund Sweroc. Man kan konstatera att cement och betong spelar en viktig roll för det svenska samhällsbyggandet – allt från framtidens teknik och infrastruktur till traditionell basindustri.