Hem Mixat Miljövänliga tätningsmedel i nya studier

Miljövänliga tätningsmedel i nya studier

Mizunami
Mizunami, en tunnel i Japan 500 meter under marken. Foto: Silica Gel.

En doktorsavhandling från Göteborgs universitet visar att nya miljövänliga tätningsmedel kan ersätta det skandalomsusade Rhoca-Gil.

För 30 år sedan lagades sprickor i tunneln under Hallandsåsen med tätningsmedlet Rhoca-Gil. Följden blev rena katastrofen då vattnet blev förgiftat. 

– Rhoca-Gil är ett material som innehåller stora mängder av det giftiga ämnet akrylamid. I min doktorsavhandling fokuserar jag på att utvärdera material som kan användas som alternativ till material som Rhoca-Gil, säger

Christian Sögaard
Christian Sögaard.

vid institutionen för kemi och molekylärbiologi, Göteborgs universitet.

Ett injekteringmedel används för att täta sprickor i berggrunden och förhindra att vatten läcker in i tunneln. Christian Sögaard har undersökt hur länge tätningsmaterial som innehåller lösningar med kiseldioxidpartiklar håller när de används som injekteringsmedel i tunnlar.

– Ett typiskt exempel på ett så kallat kemiskt injekteringmedel är det akrylamidbaserade Rhoca-Gil, där molekyler som kallas monomerer klumpar ihop sig och bildar ett fast plastmaterial. Det fasta plastmaterialet är inte giftigt medan däremot monomererna som bygger upp de flesta plastmaterial är väldigt toxiska.

Kiseldioxidpartiklarna i de lösningar som Christian Sögaard undersökt är inte akut toxiska, men kan precis som monomerer klumpa ihop sig och bilda ett fast material i form av en kiselgel. Det sker när ett salt blandas med partiklarna. Beroende på mängden salt bildas det fasta materialet från den flytande kiseldioxid-partikellösningen olika fort.

– Det är därmed möjligt att kontrollera förloppet för hopklumpningen och då ges möjlighet att pumpa in materialet i bergssprickorna medan materialet fortfarande är flytande. Eftersom kiseldioxid är det vanligaste förekommande materialet i jordens berggrund så anses detta kiseldioxid-baserade material vara miljövänligt.

Christian Sögaard har även utvärderat livslängden hos material som utsätts för olika typer av vattensammansättningar.

– Kiselgeler är stabila i vanligt svenskt grundvatten med en hållbarhet på flera hundra år. Detta är långt över den stabilitet som man förväntar sig av vanliga byggmaterial.