Hem Arkitektur Äldreboende får ny certifiering

Äldreboende får ny certifiering

NollCO2-projekt
Illustration: Liljevall.

Liljewall ritar ett äldre- och korttidsboende i Tyresö i Stockholm. Som Sveriges första äldreboende kommer det att certifieras som ett NollCO2-projekt.

– Genom det här projektet bidrar vi till att ta ytterligare viktiga steg mot en klimatneutral byggnadssektor, säger Harald Gamrell, uppdragsansvarig arkitekt på Liljewall.

NollCO2 är en helt ny framtaget av SGBC (Sweden Green Building Council) som syftar på att uppnå netto-noll klimatpåverkan under en byggnads livslängd. För att uppnå netto-noll klimatpåverkan krävs att flera medvetna val och åtgärder görs i ett tidigt skede. Allt från materialval, utformning, tekniska system, klimatsmarta leverantörer och entreprenörer spelar en avgörande roll för slutresultatet.

Äldreboendet kommer att få Stiftelsen Stora Sköndal som hyresgäst och bestå av 80 lägenheter medan 12 ryms i korttidsboendet. Stommen består bland annat av CO₂-reducerad betong.

– Tillsammans gör vi skillnad genom att utmana tidigare tillvägagångssätt och noggrant utvärdera hur våra val långsiktigt påverkar den byggda miljön och vårt klimat, säger Harald Gamrell.

Inflyttningen till äldreboendet är planerad till 2022. Ambitionen är att även kunna certifiera fastigheten enligt Miljöbyggnad Guld.

– Projektet har gett oss fler goda lärdomar som vi tar med oss i vårt arbete framåt. Vi hoppas och tror även att projektet och arbetssättet kan inspirera andra i branschen att hänga med oss på den resan.