Hem Granskat Prefabsystem anmält till Arbetsmiljöverket

Prefabsystem anmält till Arbetsmiljöverket

Företaget Prefabsystem har blivit anmält till Arbetsmiljöverket av en tidigare anställd som anser sig blivit kränkt och utfryst. Flera andra personer som tidigare varit anställda på företaget berättar om samma behandling. Prefabsystems vd Jan Stenmark beklagar att de upplevt det så men säger att man som arbetsgivare måste agera när situationen inte är hållbar.

Text: Roger Andersson.

– Prefabsystem var det bästa företag jag arbetat på och jag hade den bästa chefen fram till för cirka två år sen då det skedde en stor förändring. Sen dess har många sagt upp sig och många har sagts upp, säger en tidigare anställd.

Det rör sig om så många som ett tiotal anställda som avslutat sin anställning inom mindre än ett år. Enligt vissa har ledningen på Prefabsystem aktivt kränkt flertal arbetstagare under en längre tid. Detta har gjorts genom att man inte längre hälsar och att man lägger på orimligt många projekt, upp till elva samtidigt på en person. Sen har chef och ledning gjort sig onåbara och det har varken gått att nå dem på telefon, sms eller mail.

– Folk behandlades illa för att de skulle säga upp sig, säger en tidigare anställd.
Ledningen ska ha sagt om de sjukskrivna till andra att ”han passar inte in i den här rollen” och ”alla är utbytbara”.

– Jag blev sjukskriven på grund av den höga arbetsbelastningen. Första dagen jag var tillbaka i arbete blev jag uppsagd, säger en anställd.

En före detta vd berättar att anställda sades upp utan att någon meddelade honom. Han fick aldrig veta anledningen utan fick svaret att det var konfidentiellt, vilket han upplevde som ohållbart.

Jan Stenmark
Jan Stenmark.

Jan Stenmark, vd på Prefabsystem och dess grundare, säger att företaget har hög tillväxt med en stark affärsmodell.

– Vi startade vid sämsta tänkbara läge under finanskrisen hösten 2008. Det var en tuff start, men vi trodde på vår affärsidé. Första året omsatte vi fyra miljoner kronor. Drygt tio år senare omsätter Prefabsystem över 400 miljoner kronor, säger Jan Stenmark.

Han menar att de ställer krav och ger ansvar.

– Det som skiljer oss från andra aktörer är, enligt våra kunder, att vi har en bred kompetens under ett och samma tak, att vi är lösningsorienterade samt att vi tar ett helhetsansvar. För att leva upp till detta är det avgörande att anställa rätt personer med rätt kompetens. Vi är medvetna om att några rekryteringar för en tid sedan tyvärr inte levde upp till förväntningarna, vilket vi beklagar, men som arbetsgivare måste vi agera när vi ser att situationen inte är hållbar, säger Jan Stenmark.

Att det rör sig om så stor personalomsättning förklarar han så här:

– Att några upplevt en stor förändring på Prefabsystem gällde en diskussion om delägarskap med några personer som spårade ur, vilket var mycket tråkigt. Vi drivs av entreprenörskap, men att få möjlighet att driva och utveckla ett bolag är inte gratis. För att lyckas krävs tid, kapital och engagemang. Dessutom visade det sig att ett antal anställda startade konkurrerande verksamhet innan de hade lämnat oss. Förfrågningar som kom in vidarebefordrades istället till en privat mejladress. Därför var vi tvungna att säga upp personer direkt, säger Jan Stenmark.

Under 2019 genomförde Prefabsystem en medarbetarundersökning med hjälp av företagshälsovården.

– Vi fick höga resultat och jag tror att vår företagskultur är något som uppskattas av våra medarbetare, säger Jan Stenmark.

“Jag tror att vår företagskultur är något som uppskattas”

Några tidigare anställda berättar att utlovad bonus vid anställning togs bort och att den endast skulle komma tillbaka när omsättningen höjts. Dock har omsättning ökat varje år enligt årsredovisningarna. Några säger att de inte har fått ut full slutlön.

– När det gäller bonus betalas den endast ut om personen är anställd vid avstämningstidpunkten, vilket inte varit fallet i de här exemplen. Om någons slutlön skulle vara fel så beror det på hen inte lämnat någon tidrapport. Får vi en korrekt tidrapport så korrigerar vi lönen, säger Jan Stenmark.

I Nyköpings Tingsrätt föreligger en stämningsansökan från en tidigare vd mot Prefabsystem. I stämningsansökan bifogas ett avtal, som dock inte är offentligt, där kärande menar att det klart framgår att han har rätt till ett avgångsvederlag som inte betalats ut.

– Den stämningsansökan tillbakavisar vi eftersom personen i fråga har brutit mot sitt anställningsavtal, vilket innebär att han inte har rätt till avgångsvederlag. Vi vill inte gå in på några detaljer, men han har agerat på ett illojalt sätt gentemot företaget. Det är ett beteende som inte är acceptabelt, säger Jan Stenmark.

Den tidigare vd:n vill inte kommentera stämningsansökan eller avtalets innehåll.