Hem Betonggalan Nominerade till Årets Miljöpris

Nominerade till Årets Miljöpris

Årets Miljöpris
Vasakronan, Trafikverket och Skanska.

Nu börjar vi presentera de nominerade till årets Roger som delas ut på Betonggalan den 19 november. Först ut är de nominerade till Årets Miljöpris, ett pris som sponsras av Basf.

Juryn har bestått av Kajsa Byfors, Svensk Betong, Maria Brogren, WSP, Karolina Brick, Riksbyggen, Mattias Goldmann, Sweco och Marcus Gunnarsson Skoog, Strängbetong.

Kriterier: Person, företag eller institution som under året aktivt bidragit till miljöförbättrande åtgärder eller kunskaper som inspirerar till miljöförbättring där betong varit en viktig del.

Skanska
Skanska visar med grön betong hur det är möjligt att halvera klimatpåverkan från betongen i en rad applikationer; från tuffa garagemiljöer till golvet och väggarna.

Med sin gröna betong tar också Skanska aktivt initiativ i egenskap av såväl betongleverantör, som beställare och entreprenör. Utvecklar och paketerar produkter som beställare tryggt vill kunna köpa och skapar goda exempel. Sänker betongens koldioxidutsläpp med upp till hälften – utan att göra avkall på varken livslängd eller kvalitet.

Och det som riktigt imponerar är hur de kommunikativt lyfter fram detta gentemot marknaden och mot beslutsfattare. Hur de går längre än beställarkraven och hur de övertygar projektägaren att faktiskt beställa den gröna betongen. Skanska nyttjar sin styrka i värdekedjan på ett föredömligt sätt.

Vasakronan – Sergelhuset
I projektet Sergelhuset synliggör Vasakronan, med ett strukturerat och drivande hållbarhetsarbete, det hållbara i att återanvända en betongstomme och förlänga dess livslängd.

Inför den omfattande renoveringen ville man återanvända så mycket som möjligt av den befintliga byggnaden – endast betongstommen fick stå kvar. I samverkansprojektet har alla aktörer i en genomtänkt process arbetat för maximal cirkularitet och minimerad resursförbrukning.

I projektet visas hur oerhört mycket betongmassor och annat byggmaterial som i ett projekt kan återanvändas för att skapa något bättre, effektivare och vackrare. Med kanske Sveriges mest centrala läge, är effektiv logistik viktig, där återbruk kan bidra till att begränsa transporterna in och ut från byggarbetsplatsen.

Projektet miljöcertifieras inom LEED med målsättningen Platinum. Betongen ges en ny livscykel i det nya kontorshuset som nu tar form och Vasakronan visar att återbruk är möjligt. En föregångare och cirkulärt så det förslår!

Trafikverket
Trafikverket visar att stenhårda offentliga upphandlingar verkligen kan vara pådrivande för en hållbar omställning, när man ställer tydliga, avgränsade och uppföljningsbara krav.

Trafikverket har gått före och har sedan lång tid stegvis infört, följt upp och utvecklat klimatkrav. Under 2019 infördes ett delmål till 2030 med krav på minst 50 procents reduktion av klimatpåverkan med bonus för upp till 100 procents reduktion av klimatpåverkan i projekt och järnvägsmateriel.

Trafikverkets klimatkrav har tagits fram med stöd av forskning och utveckling som gjorts i samverkan med byggbranschen. Det har på flera olika sätt skapat goda förutsättningar för betongbranschens långsiktiga arbete med klimatförbättrad betong – inte minst möjligheten att använda alternativa bindemedel i anläggningsbyggandet.

Om andra statliga myndigheter tar efter, har vi i ett slag kommit långt närmare de mål vi som vårt samhälle satt upp.