Hem Mixat Överlastade fordon gör vägarna osäkra

Överlastade fordon gör vägarna osäkra

Foto: Trafikverket/Ulf Palm.

Omfattande mätningar under 2019 visar att nästan hälften av de tunga fordonen på svenska vägar är överlastade. Ett problem som leder till ökad nedbrytning av vägar, snedvriden konkurrens och sämre trafiksäkerhet.

Lennart Kalander
Lennart Kalander.

– Trafikverket ser mycket allvarligt på detta. Den ökade nedbrytningen av vägkroppen och vägytan ger ökade kostnader för reinvestering, drift- och underhåll. I förlängningen leder det till försämrad möjlighet att utföra åtgärder på det lågtrafikerade vägnätet, säger Lennart Kalander, chef för nationell planering vid Trafikverket.

Den bristande regelefterlevnaden när det gäller vikter skapa en snedvriden konkurrens inom branschen. Dessutom ökar risken för olyckor i och med att fordonens egenskaper försämras. Det kan i sin tur leda till stora restidsförluster på grund av stillastående trafik, speciellt vintertid, eftersom lastbilar med släp har en tendens att ställa sig på tvären över körbanan.

Tabell
Andel, i procent, överlastade tunga fordon mätåren 2014-2019.

– Att fordon är rätt lastade är bra för branschen, trafiksäkerheten och vägarnas livslängd, säger Lennart Kalander.

Mätningarna har gjorts vid 31 platser runt om i landet. Fordonen behöver inte stanna utan vikten mäts när de passerar. Trenden ser ut så här:

  • Andelen överlaster har ökat betydligt de senaste fem åren.
  • Under 2014 uppmättes en andel på cirka 25 procent.
  • Året därpå, 2015, ökade andelen till cirka 35 procent.
  • Under perioden 2016–2019 ökade andelen överlaster ytterligare och ligger nu på cirka 45 procent.