Hem Betonggalan De kan bli Årets Betongkonstruktör

De kan bli Årets Betongkonstruktör

Årets Betongkonstruktör
Från vänster: Anders Carne, Athanios Giannimaras och Jonas Green.

Nu har vi börjat vi presentera de nominerade till årets Roger som delas ut på Betonggalan den 19 november. Efter Årets Miljöpris som var först ut är turen kommen till Årets Betongkonstruktör.

Priset till Årets Betongkonstruktör sponsras av Linotol och juryn består Anna Jacobson, Tyréns, Johan Lindersson, WSP, Thomas Nord, Sweco, Åsa Lövblom, Elu och Anders Hedberg, Kåver & Mellin.

Kriterier: Har under året varit konstruktionsansvarig för ett projekt där avancerade konstruktionslösningar i betong varit mest adekvata eller gjort stora insatser för betongkonstruktionens utveckling

Jonas GreenJonas Green, Skanska
Jonas ständiga strävan efter en optimal lösning där hänsyn tagits flera perspektiv leder till framgångsrika projekt En konstruktion är inte klar innan den genomlysts från alla håll produktionstekniskt, konstruktivt, ekonomiskt och inte minst med hänsyn till arbetsmiljön.

Detta helhetstänk leder till robusta lösningar som fungerar även när förutsättningarna förändrats. Denna strävan har lett till att Jonas har varit med och lett utvecklingen av produktionsmetoder som verkligen prövats i verkligheten. Stegvis flyttar Jonas fram gränsen för vad som anses vara praktiskt genomförbart. Jonas helhetstänk, utan att glömma detaljerna, bäddar för framgångsrika projekt.

Athanasios GiannimarasAthanasios Giannimaras, Kåver & Mellin

Förnyelsen av Forsgrénska Medborgarhuset ett hus för ”kropp själ och bildning” till dagens krav gällande brand, akustik, tillgänglighet och arbetsmiljö har ställt stora krav på alla involverade parter.

Att i en kulturhistoriskt känslig miljö kunna anpassa byggnaden till moderna krav har ställt utomordentligt höga krav på en mycket bred kompetens vad gäller materialkunskap konstruktiva lösningar och sinne för detaljer.

Arbetet har krävt en stor förståelse för dåtidens byggmetoder. Athanasios har tagit sig an denna komplexa uppgift med stor energi och mycket kunnande. Han har utforskat och noggrant studerat varje detalj för att möjliggöra denna spännande ombyggnad.

Anders CarneAnders Carne, Sweco Structures
Anders Carne, uppdragsledare för om- och utbyggnaden av Henriksdal- och Sicklaanläggningen, leder prestigelöst arbetet i det komplexa och multidisciplinära projektet när Stockholm Vatten och Avlopp utökar kapaciteten för Stockholms avloppsrening.

Uppdraget kräver ett stort engagemang av samtliga deltagare där samordning mellan samtliga discipliner och produktion genomsyrar hela projektet. Anders lägger stor vikt på att se alla deltagare i uppdraget och tar sig tid att diskutera lösningar med den enskilde individen.

Anders har arbetat som konstruktör i 25 år och har arbetat med både små och stora uppdrag, främst inom industri och anläggning. Han har ett stort engagemang för att leverera hög kvalitet i alla sina uppdrag. Anders eftersträvar nära relation med sina kunder och har stor kunskap inom hela vattenreningsprocessen och alla inblandade teknikdiscipliner.

Uppdraget med Stockholms Framtida Avloppsrening innehåller mycket stora betongvolymer med stora inslag av komplicerade betongkonstruktioner med dimensionering för extremt höga belastningar, vattentryck, vattentäthet och betong i miljöer som hanterar kemikalier. Inte minst läggs stor vikt på hantering av äldre betongkonstruktioner som behöver utredas och renoveras. Även samverkan mellan betong och stål är en del av vardagen. Uppdraget har även ett stort fokus på hållbarhet där det föreskrivs miljöbetong och stor kraft läggs på byggkostnad, genomförbarhet och tidsplanering.”