Hem Fråga Experten Fråga Experten: Läcka i betongen?

Fråga Experten: Läcka i betongen?

Fråga Tidskriften Betongs experter

För 15 år sedan byggde jag ett orangeri med murade väggar, stora gamla fönster och tegeltak. Betongplattan hade stått några år utan att vara täckt. Det har de senaste fem åren läckt i en spricka och det kommer upp fukt? Jag har grävt bort lagt singel ca 60 cm runt hela huset, men tyckte då att det blev värre. Vad ska jag göra?
/Nettan

Att betong spricker är inte ovanligt, och är då sprickorna genomgående kan det riskera konstruktionens täthet. Ofta räknar man med att man kan få en viss sprickbilning, och med armering kan man begränsa sprickornas bredd. Även härdning och skydd är viktigt för att skydda sig mot de tidiga sprickorna.

Betongen i sig är som regel tät, men skarvar, fogar, genomföringar, och sprickor kan göra konstruktionen otät. Har man då höga krav på täthet är det lämpligt att säkerställa den på annat sätt än med betongkonstruktionen, exempelvis duk, folie, membran m.m. på blöta sidan.

När det gäller platta på mark, kommer marfukten att tränga upp i plattan och ge en fuktvandring in i konstruktionen. Även om ytan ser torr ut, kan den bli fuktig när man lägget tätskikt på insidan. För att förhindra denna fuktvandring kan man lägga cellplast under betongen, och gärna då även ett lager byggplast.

Har man ett uppvärmt utrymmer kommer underliggande isoleringen skapa en ånghaltsskillnad som gör att fukttransporten går neråt i plattan. Har man vatten i marken är det givetvis viktigt att försöka leda bort detta genom att ha ett dränerande lager av makadam samt system för att leda bort vattnet.

Att i efterhand täta en läckande betongplatta (utan underliggande isolering eller plast) är svårt. Om du kan få till en bra dränering kan detta hjälpa. Du skriver att du lagt singel/makadam 60 cm runt hela huset, men att det inte fungerat. Har du då säkerställt att dräneringsvattnet leds bort också? Om inte, så har det inge större effekt (och kan samla mer vatten i marken). Vidare behöver man gräva så pass djupt att man får en tillräckligt fall från plattans mitt (beroende på storlek på plattan och typ av markförhållanden).

Om du har fungerande dränering och vatten ändå kommer upp i plattan, kanske du behöver acceptera detta. Jag tänker att i ett orangeri borde fukt i plattan inte vara något problem.

Du skulle också kunna testa att täta sprickan (injektera m.m.), kan ge en viss effekt. Kolla på bygghandeln, de kan ha preparat för detta. Eller för att få det helt tätt kan du lägga på en tät plastfolie och gjuta på med ca 8 cm betong.

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group