Hem Betonggalan Vem blir Årets Betongforskare?

Vem blir Årets Betongforskare?

Vem blir Årets Betongforskare?
Från vänster: Teresa E Chen, Erik Gottsäter och Andrzej Cwircen.

Priset för Årets Betongforskare på Betonggalan sponsras av Sika och Betongföreningens Forskningsråd agerar jury.

Priset ska i första hand gå till en person som är ansvarig för viktig forskning det senaste året. I andra hand vägs även tidigare forskningsinsatser in. Årets nominerade är Teresa E Chen, Erik Gottsäter och Andrzej Cwircen.

Teresa E ChenTeresa E Chen, Chalmers
Har arbetat med hybridarmerade betongkonstruktioner i kloridhaltig miljö och inverkan på beständighet, säkerhet och livscykelkostnader (BBT/TrV).

Bland annat har korrelationen mellan sprickor och lokal korrosion undersökts och kvantifierats och inverkan på armeringens mekaniska egenskaper har beskrivits. Den efekt den lokala korrosionen har på deformationskapaciteten (moment-rotation/last-nedböjning) har analyserats med hjälp av en nyutvecklad analytisk modell där en icke-linjär lokal modell beskriver varje sprickzon med dess korrosionsegenskaper.

Läs mer om Teresa E Chen på chalmers.se

Erik GottsäterErik Gottsäter, LTH
Har undersökt tvångslaster i betongbroar, med fokus på temperaturpåverkan/ändringar. I den här studien undersöktes temperaturskillnader mellan konstruktionsdelar i plattrambroar, för att ett mer detaljerat lastfall skulle kunna föreslås för den aktuella konstruktionstypen.

Temperatursimuleringar gjordes med en finita-elementmodell av plattrambroar samt intilliggande jord och fyllnadsmaterial. Modellen validerades genom att temperaturen mättes och simulerades i ett givet brotvärsnitt under ett års tid. Därefter användes modellen för att ta fram nya lastvärden med klimatdata från olika platser i Sverige.

Dessutom undersöktes sprickvidder orsakade av tvångseffekter med en finita-elementmodell med ett olinjärt materialsamband för dragen betong. Modellen kan beskriva den minskning av tvång som uppsprickningen ger upphov till, och har validerats med hjälp av försök som genomförts i tidigare forskning.

Läs mer om Erik Gottsäter på lu.se

Andrzej CwircenAndrzej Cwircen, LTU
Arrangerat en internationell konferens i Luleå i december 2019. Andrzej har fått igång en imponerande betongmaterialforskning, speciellt på de mindre beståndsdelarna, men även när det gäller betongmaterialet och dess tillämpningar. Labbet har fått ett lyft – bland annat SEM.

Läs mer om Andrzej Cwircen på ltu.se