Hem Mixat Nu får träindustrin ännu mer statliga miljoner!

Nu får träindustrin ännu mer statliga miljoner!

Redaktören reflekterar

Regeringen har beslutat att satsa två miljoner kronor för att öka byggandet i trä. Det beskedet kom just via ett pressmeddelande.

”Syftet är att öka kunskapen om träbyggande, sprida goda exempel samt stimulera innovation och utveckling inom det industriella träbyggandet,” står det.

Det är föreningen Trästad Sverige som får bidraget. Tidigare har de beviljats stöd på sex miljoner kronor för åren 2017–2019.

Vad ska jag tycka om det? Det är inte mycket pengar, även om det är halva Tidskriften Betongs årsomsättning. Med två miljoner extra skulle jag göra tre Betonggalor om året…

Men jag tycker principen är fel. Vi som är i samhällsbyggnadsbranschen vet att träbyggnadsindustrin klarar sig bra själva. De har pengarna. Att från statligt håll än en gång stödja en industri framför en annan på en konkurrensutsatt marknad är fel väg att gå.

Trä behöver inga handikappoäng, de är likvärdiga motståndare. Låt betong, stål och trä tävla i fred.

Trevlig helg!