Hem Mixat Schwenk förvärvar hälften av ABT Betong

Schwenk förvärvar hälften av ABT Betong

Schwenk

Nu blir 50 procent av ABT Betong en del av Schwenk Sverige AB. Affären är villkorad av Konkurrensverket och besked om godkännande väntas inom en månad.

– Samgåendet möjliggör en ännu starkare närvaro för oss på betongmarknaden, säger Mikael Graffman, styrelseordförande på ABT Bolagen.

I och med detta stärker moderbolaget ABT Bolagen sin marknadsposition ytterligare. Siktet är inställt på Stockholmsregionen med förhoppningen att kunna erbjuda hållbara produkter och tjänster till en bredare kundbas.

– Det är glädjande att ABT Betong utvecklas i den takt vi förutspått där verksamheten har mer än fördubblats årligen sedan starten 2017. För att fortsätta växa i den takt vi önskar och kunna investera i till exempel fler fabriker behövde vi en partner. Det föll naturligt på Schwenk eftersom de har stor kunskap och kompetens inom branschen samtidigt som de redan har god insyn i vår verksamhet, säger Mikael Graffman.

Schwenk Sverige AB ägs av det tyska moderbolaget Schwenk Material Group som är ett är ett av de största i Europa inom tillverkning av cement, betong, sand, grus och betongpumpar. Den svenska verksamheten fokuserar i första hand på cementdistribution från fyra cementdepåer runt om i landet.

ABT Bolagen är ett svenskt materialhanteringsföretag som grundades i Vallentuna, norr om Stockholm, 1985. Huvudfokus ligger på maskin- och transporttjänster, men företaget har också egen produktion av krossprodukter och betong. För att effektivisera försörjningen och hanteringen av material i alla led bildades dotterbolaget ABT Betong för tre år sedan. Sedan starten har Schwenk Sverige varit cementleverantör åt ABT Betong och nu fördjupas samarbetet.

Tomasz Borowiec, vd på Schwenk Sverige AB, ser förvärvet som ett viktigt steg i bägge företagens fortsatta utveckling.

– Det gör att vi kan komma ännu närmare slutkonsumenterna, vilket i sin tur ger oss värdefull kunskap i vår strävan efter att hela tiden kunna erbjuda de bästa produkterna och tjänsterna inom betongsegmentet, säger Tomasz Borowiec.