Hem Mixat Två miljoner till ökat träbyggande

Två miljoner till ökat träbyggande

Jennie Nilsson
Landsbygdsminister Jennie Nilsson. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Föreningen Trästad Sverige får ett bidrag på två miljoner kronor av regeringen. Pengarna ska användas till att öka kunskapen om träbyggande och “stimulera innovation och utveckling inom det industriella träbyggandet”.

– De senaste åren har det industriella byggandet i trä fortsatt att växa med hjälp av nya forskningsresultat. Allt fler byggnader och bostäder kan byggas med lägre kostnader och framför allt mindre klimatutsläpp. Genom att öka uttaget av råvara från våra skogar skapar vi också fler jobb utanför storstäderna, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Träbyggandet står för cirka 15 procent av de nybyggda flerbostadshusen och 90 procent av nybyggnationen av småhus. Trästad Sverige har tidigare beviljats stöd på sex miljoner kronor för åren 2017–2019 och får nu två miljoner kronor för år 2020.

– Den aktivt brukande skogen spelar en helt avgörande roll i en växande bioekonomi och skapar jobb och tillväxt i hela landet. Ett ökat byggande i trä bidrar till en levande landsbygd och är klimatsmart eftersom skogsbruket är nyckel i omställningen till en fossilfri och biobaserad ekonomi, säger Jennie Nilsson.