Hem Mixat Boverket föreslår gränsvärden

Boverket föreslår gränsvärden

Den 1 januari 2022 inför regeringen kravet att byggherre som uppför en ny byggnad ska göra en klimatdeklaration.

BoverketI regeringens promemoria Ds 2020:4 Klimatdeklaration för byggnader finns förslag till lag och förordning, men det finns inga gränsvärden.

Det som ska deklareras enligt förslaget är utsläpp av växthusgaser från byggskedet, det vill säga fram till färdig byggnad. Det ska gälla för vissa byggnadsdelar.

På regeringens uppdrag har nu Boverket tagit fram ett förslag till färdplan för utveckling av klimatdeklarationer efter 2022. Det gå rut på att gränsvärden med maximalt utsläpp av växthusgaser för uppförande av byggnader införs i reglerna 2027.

Samma år föreslås även utökade krav i reglerna om klimatdeklaration från 2022 så att alla skeden av byggnadens livscykel och fler delar av byggnaden ska redovisas, bland annat installationer. Gränsvärdet avgränsas till att omfatta byggskedet.

Boverkets förslag innebär att nivån för gränsvärden 2027 sätts till 20–30 procent lägre klimatutsläpp än ett referensvärde som tas fram i en studie med klimatberäkningar. Gränsvärdet föreslås skärpas 2035 och 2043 så att et ligger i linje med riksdagens klimatmål 2045. Förslaget ligger nu hos regeringen som ska arbeta vidare med frågan.