Hem Fråga Experten Fråga Experten: Nödvändigt att dränera?

Fråga Experten: Nödvändigt att dränera?

Fråga Tidskriften Betongs experter

Jag skulle vilja gjuta en L-mur i en slänt som blir ca 90 cm hög. Vilka dimensioner på botten och tjocklek bör jag ha? Dessutom undrar jag om dränering är nödvändig och hur jag bygger upp bärlager, tjocklek etc?
/Ivan

Här avses låg last på marken ovan muren. Om muren är 900 mm hög bör den horisontella L-skänkeln vara 500 mm och tjockleken 120 mm. Armera med K500C-T 10 mm med centrumavstånd 200 mm, som bockas i L-form och placeras 40 mm från insida vertikal del och 40 mm från ovansida horisontell del. Använd distanser mot form och botten för att få rätt mått.

De L-bockade armeringsjärnen bör bockas i en bockapparat för armeringsjärn så att det blir rätt radie på böjen. I vinkeln placeras järn som är cirka 70 cm långa, men bockade i 45 grader på två ställen så att måtten och bockarna blir: 300mm – bock – 70 mm – bock – 300 mm. Dessa järn placeras som sagt i vinkel och binds (najas) fast i de L-bockade järnen så att de 70 millimetrarna “genar” vid 90 graders-böjen.

Tvärs de L-bockade armeringsjärn najas längsgående armeringsjärn av samma sort med ett centrumavstånd på cirka 300 mm. Är muren rak är dessa armeringsjärn också raka och om muren böjer av såväl i såväl horisontalled som vertikalled gör även dessa järn det. Betongens täckskikt mot återfyllning bör vara 40 mm. Täckskiktet gäller även murens överkant. Överkanten bör luta lite mot återfyllningen så undviks tråkig påväxt på den vertikala synliga ytan.

Grundläggning av muren görs ofta med 500 mm krossgrus, men har man tjälskjutande lager är det motiverat att grundlägga till frostfritt djup.

Ett alternativ är att köpa förtillverkade L-stöd. Det finns företag som tillverkar lutande element så att man slipper “trappa” dessa vid skarvarna.

Arne Hellström