Hem Betonggalan Unga och tunga nomineringar

Unga och tunga nomineringar

Ung & Tung-nominerade 2020
Från vänster: Harald Anvarsson, Rebecka Adolfsson och Martin Hesselroth.

Betonggalans Ung & Tung-pris går till en person under 30 år som på ett tungt sätt bidragit till att utveckla branschen. Årets nominerade är Martin Hesselroth, Harald Anvarsson och Rebecka Adolfsson.

Martin Hesselroth, Kynningsrud Prefab.Martin Hesselroth
26-årige Martin började som montör på Kynningsrud Prefab 2013. Han kom snabbt in i rollen och blev inom kort ledande montör. Han är extremt målinriktad gällande prestation, framdrift, tider och säkerhet och lämnar inget åt slumpen. Martin är driven och engagerad i allt han gör. Han ställer höga krav på sig själv och andra i alla avseenden. Han är social, har lätt för att ta folk och han får andra med sig i det han gör.

Han uppskattas av beställare och samarbetspartners då han alltid är rak och ärlig i alla lägen.

Martin har varit ledande montör på bland annat Mölndals galleria, som omfattade ca 58 000 kvadratmeter bjälklag samt bärande fasader och mestadels betongpelare och stålbalk. (ca 90 miljoner kronor). Han var även ledande montör på Kungälvs Sjukhus hus 16-19 som omfattade ca 30 000 kvadratmeter bjälklag med bärande terazzoslipade fasader samt samverkansstålstomme. (ca 120 miljoner kronor).

I början av 2019 blev han montageledare och driver nu sina egna montage med fast och stadig hand. Levererar alltid rätt kvalité i rätt tid. Hans nuvarande projekt är Järnbrott Boihop åt AF Bygg, sex plan bostadshus om ca 2700 kvadratmeter med bärande fasader samt innerväggar.

Harald Anvarsson, BelstrojHarald Anvarsson,
Harald är en målmedveten och vetgirig ingenjör med fokus på betong. Han har med ett stort intresse och nyfikenhet för samhällsbyggandets bästa råvara, missionerat i betongens tjänst och lämnar ingen sten orörd. Han är även en lyhörd och god arbetskamrat som stöttar alla i sitt arbetslag, likväl företaget han jobbar för. Harald har fokus och lyckas med sina uppgifter.

Han är i egenskap av betongbrukare och betongingenjör en viktig del i framtidens byggande, där det kommer att bli allt viktigare att ha en djupare kunskap om betongen som material, för att uppnå lyckade och hållbara konstruktioner.

Som entreprenadingenjör på Belstroj har Harald med sin akademiska bakgrund och stora drivkraft höjt den teoretiska kompetensen bland hantverkarna och hjälpte dem att bättre förstå betong.

Harald har också med stor entusiasm initierat skapandet av en introduktionsfilm om betong. Filmen kommer användas för att organiserat kunna utbilda och höja den teoretiska kompetensen om betong bland Belstrojs anställda.

Trots sina unga år, blir 29 år i april, har han redan jobbat med några av Belstrojs största projekt: Handen bussterminal och Kapellskär reningsverk. Och gjort det på ett mycket bra sätt. Genom sin lust att utveckla och förbättra bidrar han till nya arbetssätt som lyfter företaget. Senaste idén som Harald drivit igenom och som kommer introduceras brett på hela företaget är dagliga säkerhetsgenomgångar med utgångspunkt från en White board-tavla med identifierade risker. Allt översatt även till polska och ryska.

Med sitt driv och ständiga flöde av idéer finns det inget som kan stoppa Harald att nå precis hur långt som helst.

Rebecka AdolfssonRebecka Adolfsson, WSP
29-åriga Rebecka har sedan 2018 agerat som uppdragsansvarig och projektör för två deluppdrag i projekt ”E01 – Olskroken planskildhet”.

Olskroken är en av de allra viktigaste knutpunkterna i det Västsvenska järnvägssystemet. Här möts Västra Stambanan från Stockholm, Norge-Vänernbanan från Karlstad och Oslo samt Bohusbanan från Strömstad för gemensam anslutning in mot Göteborg Central.

I samma punkt ansluter också i princip all godstågstrafik till och från Göteborgsområdet, till exempel från Sävenäs rangerbangård, Hamnbanan, Gullbergsvass och från Västkustbanan. Detta gör denna punkt till en av landets mest intensiva knutpunkter för järnvägstrafik.

En ombyggnad till planskilda järnvägsspår i Olskroken, så att järnvägsspåren korsar varandra i olika nivåer, är nödvändig och kommer att höja kapaciteten och öka framkomlighet och driftsäkerhet för all tågtrafik till och från de anslutande banorna. Projektet befinner sig i byggskedet och arbetena beräknas vara färdigställda 2026.

Rebeckas deluppdrag utgör två delar av den ca 600 meter lång järnvägsbron Godstågsviadukten (GTV). Det ena delprojektet (GTV-4) ett är ett ca 60 m långt betongtråg som ansluter en ca 100m lång dubbelspårs järnvägsbro försedd med en kryssväxel.

Det andra delprojektet (GTV-1) består utav en rivning av en befintlig sektion av en järnvägsbro och en inkoppling till den nya järnvägsbron. Samtliga delprojekt är lokaliserade mitt i en befintlig järnvägsmiljö med pågående järnvägstrafik, samt en stor mängd befintliga anläggningar och byggnader att ta hänsyn till i projektering och planering.

Rebecka har på ett mycket förtjänstfullt sätt lett sina minst sagt komplexa delprojekt, under stundtals mycket pressade omständigheter då produktionen legat projekteringen hack i häl. Rebecka har visat prov på en förmåga att på ett mycket rationellt sätt bryta ner tillsynes oöverskådliga moment, till att kunna fördela ut mycket väldefinierade arbetsuppgifter till sitt konstruktionslag. I sin kommunikation, både internt och mot beställare, briljerar hon i sin tydlighet så att det sällan råder några tvivel då hon talat eller skrivet klart.

Rebecka har både individuellt och som delprojekt levererat över förväntan, något både WSP och Rebecka fått beröm för av beställaren PEAB under resans gång.

Sponsor: Prefabbygarna.
Jury: Tove Lindblad, Trimble, Jennifer Baser, Betongindustri, Michelle Trochez, JM, Markus Tunlid, Waade, Daron Omed, WSP.