Hem Fråga Experten Fråga Experten: Litteratur om L-stöd?

Fråga Experten: Litteratur om L-stöd?

Fråga Tidskriften Betongs experter

Jag har läst era inlägg angående gjuta L-stöd. Vi var inne på att skaffa färdiggjutna L-stöd, men detta föll på att det dök upp en bergsklack vid schaktarbetet som gjorde att vi inte kunde få ett plant underlag. Därav har tanken fötts att gjuta L-stöd direkt. Muren skall vara 60 cm hög hur stor bas krävs. Finns det litteratur om detta så man kan läsa på och att det blir rätt?
/Carl-Johan

Någon specifik litteratur om hur man bygger L-stöd känner jag inte till, förutom den information som förtillverkande företag har på sina webb-sidor. Sök exempelvis på “L-stöd”. Eftersom din mur inte är högre än 60 cm finns också möjligheten att använda självlåsande trädgårdsmursten som innebär ett enkelt och snabbt förfarande. Starka.se har bra information om sådant.

Arne Hellström