Hem Mixat Peab bygger ut i Trelleborgs Hamn

Peab bygger ut i Trelleborgs Hamn

Jörgen Nilsson, vd Trelleborgs Hamn och Patrik Magnusson, ombud Peab Anläggning AB gör ett Corona-handslag efter kontraktskrivning. T v Ulf Sonesson, Landlordchef, Trelleborgs Hamn
Jörgen Nilsson, vd Trelleborgs Hamn och Patrik Magnusson, ombud Peab Anläggning AB gör ett Corona-handslag efter kontraktskrivning. Till vänster Ulf Sonesson, landlordchef, Trelleborgs Hamn.

Trelleborgs Hamn är överens med Peab om bygget av färjeläge 11 och 12 som inleds omedelbart. Projektet beräknas vara klart vid årsskiftet 2021/2022.

– Vi ser fram emot att vara delaktiga i att utveckla hamnen och att bidra till Trelleborgs hamns vision om att stärka sin position som Östersjöns effektivaste och klimatsmartaste hamn, säger Göran Wiking, regionchef på Peab.

Utbyggnaden av hamnen möjliggörs av att helt ny mark anläggs där det idag är hav. Muddermassor tas upp från havsbotten och blir i stabiliserad form en del av det nya hamnområdet. Till de nya färjelägena kommer det att anläggas 700 meter spont för de nya kajkonstruktionerna.

– En av Peabs styrkor är att vi är lokala och kan säkerställa rätt resurser under hela projektet, från komplicerad grundläggning till färdig och driftsatt anläggning, säger Göran Wiking.

Peab ansvarar för projektering och konstruktion av samtliga åtgärder som ingår i projektet. Att fartygstrafiken flyttas längre bort från bebyggelsen i centrala Trelleborg innebär stora miljöfördelar.

Det är glädjande att se att Trelleborgs Hamn fortsätter utbyggnaden av nya färjelägen enligt plan, med fokus på hållbarhet inom alla plan, säger Jörgen Nilsson, vd för Trelleborgs Hamn.

I och med flytten till de nya lägena ökar säkerheten vid manövrering av fartygen inom hamnområdet. Dessutom möjliggörs bättre logistik.

Peab arbetar även för att minimera miljöpåverkan under byggtiden, inte minst genom den egenutvecklade produkten ECO-Betong som minskar koldioxidutsläppen.