Hem Fråga Experten Fråga Experten: Fästa stålbalkar i betong?

Fråga Experten: Fästa stålbalkar i betong?

Fråga Tidskriften Betongs experter

Jag letar efter lösningar för att fästa stålbalkar i betong. Detta i samband med ett bryggbygge. Jag ska fästa två tremeters U-balkar i en gjuten betongavsats som sedan ska sticka ut vågrätt över vattnet. Hur ska jag fästa balkarna?
/Johan

U-balkarna placeras fördelaktigast på högkant det vill säga med flänsarna åt sidan. Ett sätt är att borra hål i båda U-balkarnas underfläns och trä varje balk över en (eller två) i betongfundamentet inborrad eller ingjuten skruv med gänga och låsa fast med mutter och bricka.

Ett annat är att borra eller gjuta in två skruvar på ömse sidor om varje balk. Avståndet mellan skruvarna ska vara så att balken precis får rum mellan dem. Därefter lägger man på ett så kallat ok. Exempelvis ett plattstål med förborrade hål mitt för skruvarna som är gängade i toppen. Oket träs över skruvarna och efter att muttrarna anbringats så blir balken låst i sitt läge.

Några saker att tänka på: Du måste med ovan angivna lösningar låta U-balkarna kraga in över betongfundamentet tillräckligt. Betongfundamentet behöver dimensioneras så att det kan hålla skruvarna utan att dessa släpper och att fundamentet inte roterar framåt av den last som bryggan genererar. U-balkarnas läge, skruvar samt skruvarnas förankring behöver dimensioneras med hänsyn till laster som uppstår.

Efter monteringen av U-balkarna med sina skruvar kan du gjuta på fundamentet med betong till överkant U-balk respektive ok, gärna med uppstickande armeringsbyglar från det tidigare gjutna fundamentet. Det senare för att de två gjutetapperna inte ska skikta sig.

Ytterligare en, men mer avancerad, lösning är att på betongfundamentets framkant mitt för balkarna montera pelare (så kallade pyloner) och därefter spänna en stållina från en väl förankrad punkt i marken bakom varje balk och upp över pylonens topp. I U-balkarnas yttre ändar fästs sedan stållinorna.

Fördelen med den lösningen är att U-balkarna bara behöver ett kort upplag på betongfundamentet och du kan utnyttja nästan hela balkarnas längd ut över vattnet. I båda fallen är det högst lämpligt att anlita en byggnadskonstruktör för dimensioneringen.

Arne Hellström