Hem Mixat “BIM som begrepp otroligt misshandlat”

“BIM som begrepp otroligt misshandlat”

Alexander Morton, operativ chef på Zynka Group
Alexander Morton, operativ chef på Zynka Group. Foto: Zynka Group.

Zynka Groups Alexander Morton riktar skarp kritik mot bygg- och fastighetsbranschens syn på byggnadsinformationsmodeller (BIM). “BIM som begrepp har blivit otroligt misshandlat” skriver Alexander Morton i ett pressmeddelande. 

Zynka Group är ett bolag som specialiserat sig på digitala lösningar för bygg- och fastighetsbranschen. Deras operativa chef Alexander Morton anser att den debatt som är följden av flera BIM-kritiska nyhetsartiklar visar att organisationer och aktörer har misslyckats att förmedla begreppets faktiska innebörd och påvisa den direkta affärsnyttan.

“Vi måste släppa teoretiska detaljer och tänka helhet. En digital process utgörs inte av en enskild sak som BIM, utan av framförallt tre viktiga huvudkomponenter – människor, processer och teknologi.” skriver Alexander Morton.

“Vi måste släppa teoretiska detaljer och tänka helhet.”

Han efterlyser ett samspel där projektprocessen styrs mot tydliga mål uppsatta efter de kompetenser och förutsättningar som gäller för det unika projektet: “Vi kan inte fokusera på att förändra enskilda arbetsmoment, vi måste digitalisera hela processer för att uppnå den produktivitetsökning som kommer driva affärsnyttan.”

Alexander Morton anser att det är olyckligt att ansvaret för de digitala processerna hamnar hos projektledningsorganisationen där det saknas tid och expertis vilket leder till felaktiga beslut och ineffektivitet. Zynka Groups lösning är införandet av en processledare för att understödja och serva projektorganisationen med samordnade informationsunderlag.

Dessa processledare kan vid behov backas upp av specialister, så kallade Subject Matter Experts som genomför digitala analyser och levererar informationsunderlag.

“Det är tydligt att det krävs att vi tänker och agerar på nytt sätt för att vända den negativa produktivitetstrenden.”