Hem Betonggalan Här finns Årets Betongentreprenör

Här finns Årets Betongentreprenör

Nominerade till priset Årets Betongentreprenör
Från vänster: Tony Hammar, Nenad Blagojevic, Conny Silén och Fredrik Player.

Priset till Årets Betongentreprenör på Betonggalan sponsras av Swerock och delas ut till en person som under året aktivt bidragit till att ett speciellt projekt fått ett utmärkt betongutförande, estetiskt och funktionellt eller på annat sätt bidragit till gjutteknikens utveckling.

I juryn sitter Akin Barin, Swerock, Jonas Axeling, Betongindustri, Jonas Davidsson, Thomas Betong, Karin Pettersson, Bemix och Daniel Jonsson, Sika.

De nominerade är Conny Silén, Nenad Blagojevic, Tony Hammar och Fredrik Player.

Conny Silén, BYGG R1
Conny är platschef på bygget Sturebyskolan som är en konceptskola åt SISAB inom befintligt skolområde vid Sturebyskolan. Byggstart sommaren 2019. Skolan kommer tas i bruk vårterminen 2021.

Conny är alltid engagerad, visar hänsyn till miljön och arbetsmiljön samt mycket kunnig på betong.

Nenad Blagojevic, Gnesta Bergbyggare
Nenad är ett bergsäkert val med goda betongkvaliteter och likt betongens goda egenskaper som styrka och hållbarhet, nomineras Nenad just för sin STYRKA att ständigt visa ett engagemang och drivkraft för branschen, sina kunder och kollegor. Att våga spränga bort det som inte är riktigt bra, utveckla och verka innovativ för att kunna förstärka med något nytt och ännu bättre.

Med lång erfarenhet, bred kunskap inom betong och med ett ledarskap ges resultat, proffsiga utföranden, breda kundnätverk och en teamkänsla både internt som externt.
Nenad är en god förebild i branschen som ger lång livslängd och skapar hållbarhet tillsammans med sina kollegor.

Nenad är bland annat ansvarig för samtliga sprutbetongarbeten på alla större projekt i Sverige, bland andra Getingmidjan och förbifarten i Stockholm. Han är helt klart bland de bästa i landet på sprutbetong och bergförstärkning!

Tony Hammar, Silfverhammar Bygg
Tony Hammar nomineras för sitt utomordentligt utförda arbete för Frijo i fastighetsprojektet Sergelstan. Tony har visat på mycket god hantverksskicklighet där noggrannhet har genomsyrat allt. Han har detaljplanerat, drivit projektet framåt och fått till ett riktigt bra lagarbete med alla inblandade. Den röda betongen har stått i fokus. Här var det extra viktigt att minimera kalkutfällningar. Det krävdes en hel del beräkningar för att de enorma betongväggarna i SKB, självkompakterande husbetong, som ska ge den röda paviljongen stabila, hållbara och vackra väggar – ett arbete Tony och hans lagkamrater utfört med bravur.

Fredrik Player, Player AB
Fredrik nomineras för sitt engagemang för branschen, för proffsiga utföranden, sitt breda kundnät och sin ”betongiga” personlighet. En förebild för alla unga yrkesmän i branschen.

Fredrik har utfört en mängd specialgjutningar och specialformning på Solna United med unika gradänger och trappor i olika färger och miljöer. Han har även tagit hand om en del specialgjutningar på nya Hisingsbron i Göteborg. Fredrik är även bland de bästa i landet på mönsterbetong.

.