Hem Mixat Pandemin bromsar bostadsbyggandet

Pandemin bromsar bostadsbyggandet

Boverkets indikatorer juni 2020

En prognos från Boverket visar att antalet påbörjade bostäder minskar med runt 15 procent i år.

– Utvecklingen av pandemin och av samhällsekonomin kan ta olika riktningar framöver. Vi bedömer att tredje kvartalet kommer att vara avgörande för byggandet, säger Hans-Åke Palmgren, nationalekonom på Boverket.

Under 2020 påbörjas 44 500 bostäder inräknat nettotillskott genom ombyggnader. Under nästa år faller takten ytterligare till 41 500 bostäder enligt prognosen, som fortfarande är mycket osäker.

– I ett gynnsamt scenario kan fallet i bostadsbyggandet bli betydligt mindre än prognosen visar. Men om samhällsekonomin inte vänder upp som förväntat kan antalet påbörjade bostäder minska mer än prognosen visar, i synnerhet 2021.

“Utvecklingen kommer att skilja sig mycket åt i landet”

Enligt Hans-Åke Palmgren är det småhusbyggandet som kan klara krisen bäst.

– Vi bedömer att antalet påbörjade bostadsrätter kommer att minska något mer än antalet hyresrätter. Men utvecklingen kommer att skilja sig mycket åt i landet. säger Hans-Åke Palmgren.

Bostadspriserna och försäljningen av nya bostadsrätter sjönk under april månad, men  maj innebar en viss återhämtning. Under de senaste månaderna har priserna utvecklats starkare för småhus än för bostadsrätter.

Boverket konstaterar även att byggbehovet är fortsatt stort. Det finns ett beräknat behov på över 65 000 bostäder om året fram till 2027, för att möta den omfattande ökningen av befolkningen. Samtidigt minskar antalet färdigställda bostäder avtar från cirka 53 000 bostäder i år till 47 000 bostäder 2021.

Hela prognosen finns på Boverkets webbplats.