Hem Mixat Mapei levererar till Stockholmstunnel

Mapei levererar till Stockholmstunnel

Svenska kraftnät bygger en ny tunnel mellan Danderyd och Skanstull i Stockholm. Under fyra år kommer en 210 meter lång borrmaskin att arbeta fram en drygt 13 km lång tunnel med ett djup mellan 35 och 100 meter.

Förutom teknisk expertis på plats bidrar Mapei med bland annat acceleratorer, betongblandningar, produkter för mekaniserad tunneling, konsolidering och vattentätning. Då cirka 50 procent av sträckan är prognostiserad för injektering kommer Mapeis produkter väl till pass.

Tunnelbygget, som startar i ett bergrum, inleds med konventionell borrning och sprängning innan den gigantiska tunnelborrmaskinen över. Specialbeställda borraggregat borrar 25 meter snett framåt innan hålen injekteras med cement. Sedan borras det 15 meter framåt innan nästa injekteringsskärm.

I och med bygget av tunneln kan Region Stockholms elnät förnyas och motsvara behovet av elleveranser i framtiden.

*TBM-maskinen