Hem Mixat Livscykelexpert blir materialprofessor

Livscykelexpert blir materialprofessor

Martin Erlandsson
Martin Erlandsson har arbetat på IVL sedan 1998. Foto: IVL.

KTH vill bryta ny mark när det gäller forskning inom hållbart byggande och har utsett Martin Erlandsson på IVL Svenska Miljöinstitutet till adjungerad professor i byggnadsmaterial.

– Jag drivs av forskning som kan omsättas i praktiken och bidra till en mer hållbar framtid. Därför är kunskap om hur man bedömer miljöprestanda med vetenskapliga robusta metoder en viktig del i mitt arbete och något som jag hoppas kunna bidra med, både i forskningen och i utbildningen på KTH, säger Martin Erlandsson på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Tjänsten som adjungerad professor i byggnadsmaterial med inriktning på livcykelanalysmetodik är vid institutionen för byggvetenskap på KTH. Den finansieras av Svenskt Trä och Arbio och ska öka forskningskompetensen inom miljöanpassat byggande och livscykelanalysmetodik, med särskilt fokus på träbyggande.

Martin Erlandsson kommer även att agera handledare för doktorander och examensarbetare inom träbaserade hybrider, hållbarhet och livscykelmetodik.

”Det finns en stor potential att använda olika materialkombinationer”

– Det är viktigt att ny kunskap leder till innovationer och kommer till användning. Mycket av mitt arbete inom det här området handlar om marknadsrelaterade miljöfrågor och hur livscykelanalyser kan användas i praktiken vid upphandling, säger Martin Erlandsson.

Martin Erlandsson har arbetat på IVL sedan 1998. Han är utbildad civilingenjör inom väg- och vattenbyggnad och har doktorerat inom byggmaterial och har främst arbetat med frågor inom miljöanpassat byggande och livscykelanalys.

– Material som stål och olika bindemedel för betong även att behövas i framtiden, så även där behöver man göra klimatförbättringar. Det finns en stor potential att använda olika materialkombinationer, där både miljömässiga och andra funktionella krav kan uppfyllas. Det här med hybridlösningar är ett forskningsfält som jag kommer att arbeta vidare med som en del av min professur och som ligger i linje med annan forskning som pågår på KTH.

Martin Erlandsson har varit drivande i utvecklingen av verktyget Byggsektorns miljöberäkningsverktyg som används för att beräkna klimatbelastningen från uppförandet av byggnader ur ett livscykelperspektiv. Ett annat viktigt forskningsområde handlar om biogen kollagring, koldioxidfångning och efterföljande kollagring (bio-CCS).