Hem Mixat Starka och Schwenk i hållbart samarbete

Starka och Schwenk i hållbart samarbete

Montage vid Fröknegårdsskolan
Montage vid Fröknegårdsskolan, Kristianstad.

Starka optimerar sammansättningen av betongen i sina betongelement. Med klimatförbättrad betong baserad på miljöcement från Schwenk möjliggörs 30 procent lägre CO2-utsläpp vid produktionen.

Satsningen på förbättrad betong är en del av Starkas hållbarhetsstrategi med målet att vara helt klimatneutrala år 2045. Förutom klimatpåverkan omfattar strategin även kvalitet, miljö, hälsa och säkerhet.

Genom jämförelseanalyser mellan prefabricerade stommar och andra material kan många fördelar för betongen sett ur ett livscykelperspektiv och byggnadens totala livslängd påvisas. Långa spännvidder ger flexibla planlösningar, värmelagring och ett material som inte brinner.

Husen som byggs idag förväntas stå kvar under mycket lång tid, och rätt tillverkad betong har en mycket lång livstid och står i över 100 år. Adderas även aspekten av underhållsbehov genereras ytterligare argument till betongens fördel.

Starkas arbete sker i linje med Svensk Betongs färdplan för klimatneutral betong samt Lokal Färdplan Malmö, LFM30.