Hem Mixat Klimatförbättrat cement på södra stambanan

Klimatförbättrat cement på södra stambanan

Sista etappen av ett av södra Sveriges största infrastrukturbyggen, kapacitetsökningen av södra stambanan mellan Malmö och Lund, går i mål med Cementas klimatförbättrade Anläggningscement FA.

Utbyggnaden till fyra spår mellan Arlöv och Lund har satt sin prägel på det skånska landskapet i flera år. När bygget planeras vara klart 2023, har kapaciteten ökat kraftigt på denna elva kilometer långa sträcka av södra stambanan. Då har hela sträckan Malmö-Lund fyra i stället för två spår.

En del av sträckan byggs under marknivå för att minska buller från tågen. Dessutom blir det fler och bättre passager över spåren för att öka tillgängligheten. Och slutligen byggs tre stationer om från grunden. Lund får då en helt ny station i södra delen av staden i området Klostergården.

Jenny Larsson
Jenny Larsson.

– Fyrspåret är ett av södra Sveriges största infrastrukturprojekt. Till etapp 2 kommer det att gå åt 65 000 kubikmeter betong, säger Jenny Larsson, distriktschef för region Syd inom Cementa.

När etapp 1 av jättebygget startade 2017 användes konventionell anläggningscement. Men i linje med allt hårdare klimatkrav från beställaren Trafikverket inledde betongleverantören Sydsten diskussioner om att byta till Cementas klimatförbättrade anläggningscement för den andra och sista etappen.

– Jag blir stolt och glad över att vi kan bidra med den här lösningen. Det blir allt viktigare att aktörerna genom hela i byggprocessen samarbetar för att sätta klimatfrågorna i fokus, säger Magnus Johnsson, försäljningsansvarig på Sydsten.

– För oss betyder det att vi inte bara levererar en klimatförbättrad betong utan också att vi i alla led arbetar med minskad klimatpåverkan, som att alla våra betongfabriker har gått över till fossilfritt bränsle, att vi har fyra elhybrid-betongbilar och snart en de första elhybrid-betongpumparna i Sverige.

I Cementas Anläggningscement FA har klinkerandelen sänkts till 80 procent och istället ersatts med 15 procent flygaska och 5 procent kalksten. Det betyder att koldioxidutsläppen minskar med cirka 20 procent.

– Intresset för klimatförbättrat cement ökar stadigt. När nya infrastrukturprojekt startas är det nu väldigt vanligt att man väljer Anläggningscement FA, säger Jenny Larsson.