Hem Mixat Ny teknik gör plast av koldioxid

Ny teknik gör plast av koldioxid

LTU
Lunds Tekniska Universitet.

Lunds universitets forskare i kemiteknik har utvecklat en ny avgasreningsteknik. Den är mer resurssnål än andra liknande processer, vilket gör den mer fördelaktig och hållbar att använda. Renad koldioxid kan transporteras i flytande form till fabriker som tillverkar plast.

Meher Sanku, LTU
Meher Sanku.

– Med den här tekniken behöver man inte värma upp och förånga vattnet, som man gör i andra liknande processer, eftersom vi använder oss av organiska medel istället för av vatten för att lösa koldioxiden, säger Meher Sanku som skrivit en avhandling i ämnet.

Att processen dessutom är användbar vid lägre temperaturer, som 70 grader istället för 120-130, är en annan fördel. Genom amin, ett ämne som innehåller basiska kväveatomer, skapas en kemisk reaktion med koldioxiden som gör att den kan fångas in. Sedan regleras mängden koldioxid i aminlösningen så att koldioxiden kan bindas, antingen i en flytande lösning eller i en saltform. Med denna teknik skapas små byggstensmolekyler som all plast består av.

Många hoppas på koldioxidlagring för att minska utsläppen från exempelvis cement- och kemikalieproduktion, att suga in utsläppen och lagra dem under jorden, men det är dyrt och energikrävande.

Christian Hulteberg, LTU
Christian Hulteberg.

– Det största hindret för att använda vår process, som lätt kan skalas upp till olika typer av fabrikkomplex, är att många företag inte vill arbeta med kemikalieströmmar från koldioxid. Det finns för lite incitament för att omvandla den infångade koldioxiden till plast eftersom marknaden fortfarande domineras av oljebaserad plast, säger Meher Sankus forskarkollega Christian Hulteberg

Marknaden har lyckligtvis börjat vakna till. Ett antal företag producerar redan plast av koldioxid, som framförallt allt används till skor och till skum i madrasser. Samtidigt har kemikalieindustrins energianvändning och utsläpp uppmärksammats mer i och med Sveriges och andra länders strävan att nå målen i Parisavtalet.

– Tidigare brydde man sig inte om koldioxiden, det var bara en restprodukt i framställningen av olika kolväten. Men nu börjar även kemikalieindustrin arbeta mer aktivt med att minska sina utsläpp, säger Christian Hulteberg.