Hem Mixat “Positivt för alla parter”

“Positivt för alla parter”

Med eBVD, Elektronisk Byggvarudeklaration, ska branschföreningen Byggmaterialindustriernas 850 medlemsföretag samverka kring en gemensam plattform.

– För att säkerställa att vi kan möta kraven som ställs på ökad information kopplat till hållbarhet och produktinformation behöver vi utveckla bra och säkra överföringsmetoder av digital data i branschen, säger Andrew Kristensen vd på Weber Saint-Gobain Sweden.

Initiativtagare till ställningstagandet är bland andra Svensk Betong, Byggmaterialindustrierna, Svensk Betong, SBI Stålbyggnadsinstitutet och Svenskt Trä. Med en plattform med ett gemensamt standardiserat språk ska det bli både säkert och resurseffektivt att dela produkt- och miljödata som tillvaratar och värnar företagens kunskap, verksamhet, affärskritiska information och framtid.

– Byggföretagen och våra medlemmar är angelägna om att vi håller oss till en resurs- och kostnadseffektiv process för vår sektor. Det är också viktigt att det sker i god samverkan och med en gemensam struktur och målbild, förklarar Catharina Elmsäter Svärd, vd för Byggföretagen.

2015 tog branschen beslutet att digitalisera innehållet i den då 30 år gamla Byggvarudeklarationen. Ett e för elektroniskt lades till framför BVD och blev eBVD. Byggmaterialindustrierna rekommenderar nu byggmaterialföretagen att fortsätta använda eBVD som innehållsdeklaration och dela informationen via de olika möjligheterna som finns via gränssnittet i eBVD-systemet.

Genom ett bedömningssystem som är baserat på vetenskapliga och lagmässigt grundade kriterier kan företagen förfoga över sina produkt- och miljödata.

– Det är positivt för alla parter att vi nu får fokus på ett gemensamt hållbarhetsverktyg i byggbranschen och kommer bort från den spretighet som funnits tidigare, säger Olof Holmer, vd för branschföreningen SVEFF – Sveriges Färg och Lim Företagare.