Hem Mixat Samlad bransch för klimatneutralt byggande

Samlad bransch för klimatneutralt byggande

Riksbyggens Brf Viva
I Riksbyggens Brf Viva i Göteborg har en ny typ av klimatförbättrad betong använts med ca 30 procent lägre klimatpåverkan.

RISE, Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner, ska leda cement- och betongbranschens arbete med implementeringen av färdplanerna för klimatneutralt byggande.

– Innovation och samverkan är viktigare än någonsin för att vi ska uppnå ett hållbart samhälle, säger Karolina Brick, miljöchef på Riksbyggen.

RISE samlar hela värdekedjan för betong i en bred aktörssamverkan i en gemensam strategi med gemensamma aktiviteter. Målet är att det ska finna en klimatneutral betong på marknaden år 2030 som används i hela Sverige 2045.

Karolina Brick
Karolina Brick.

– Projektet är unikt som har samlat forskare och aktörer från hela bygg- och anläggningsprocessen vilket gör att det är väl förankrat och kan få stor genomslagskraft. Ett konkret exempel där samverkan i hela kedjan lett till innovation är den klimatförbättrade betong som använts vid byggandet av Riksbyggens Brf Viva i Göteborg, säger Karolina Brick.

Idag används över 30 miljarder ton betong om året. Cement, som är det vanligast använda bindemedlet i betong, står för cirka 6 procent av världens CO2-utsläpp. Ska Sverige leva upp till målet att nå klimatneutralitet år 2045 krävs en effektiv industriell omställning med kraftiga utsläppsminskningar från cement- och betongbranschen.

“Betonganvändandet kommer att öka exponentiellt”

– Det växande behovet av infrastruktur och bostäder innebär att betonganvändandet kommer att öka exponentiellt. För att uppnå klimatneutralitet inom de närmaste 25 åren behövs snabba, men kvalitetssäkrade åtgärder. Det finns en stor vilja hos landets cement- och betongproducenter, byggherrar och fastighetsägare att driva på och minska klimatavtrycket från byggbranschen. Tillsammans ska vi utveckla innovativa lösningar som kan bidra till ett paradigmskifte inom hela byggbranschen, säger Katarina Malaga, forsknings- och affärsutvecklare på RISE.

Arbetet är till viss del fokuserat på lösningar kopplat till materialfrågor som utveckling av betongrecept och bindemedel.

Malin Löfsjögård
Malin Löfsjögård. Foto: Boel Ferm.

– Men för att lyckas med tekniksprång och klimatneutral omställning kommer branschen att analysera och bearbeta det glapp som föreligger inom innovation, teknik- och materialutveckling, regelverk, praxis, policy, marknadsdrivna behov och processer inför investeringar i hållbar omställning, säger Malin Löfsjögård, vd på Svensk Betong.

Projektet koordineras av RISE och finansieras av Vinnova. Projektets konsortium består av RISE, Cementa, Thomas Concrete Group, Swerock, Strängbetong, Betongindustri, Svensk Betong, Skanska, NCC, Trafikverket, ELU, WSP, Riksbyggen, Älvstranden, SIKA, Chalmers, LTU, Stena Recycling och Danske Bank.