Hem Mixat Samhällsbyggnad helt emot vetenskapen

Samhällsbyggnad helt emot vetenskapen

Samhällsbyggnad på tvärs mot vetenskapen i kampen mot döden på jobbet
Bara två procent av cheferna anser att det är vanligare att man förstärker önskade säkra beteenden än avvikelser.

Samhällsbyggnad är den värst drabbade branschen när det gäller dödsfall på arbetsplatserna. Branschföreningen Byggchefernas Novus-undersökning visar att det är för stort fokus på fel och brister, tvärt emot vetenskapen från beteendepsykolgisk forskning.

– Vår undersökning blottar en möjlighet till ett effektivare och forskningsbaserat säkerhetsarbete som gör att nollvisionen för dödsolyckor är inom räckhåll, säger Byggchefernas ordförande Kajsa Hessel.

Samhällsbyggnad skiljer sig från andra branscher med projekt där personal från flera olika företag arbetar tillsammans i en gemensam riskmiljö. Ständig förändring och olika företagskulturer skapar ökade risker och ställer extra höga krav på säkerhet.

Beteendepsykologisk forskning sedan över 100 år visar att det är effektivare att uppmärksamma medarbetare som arbetar säkert än att mäta fel och avvikelser och införa bestraffningar.

Samhällsbyggnad på tvärs mot vetenskapen

Den nya Novus-undersökningen skickades ut till 13 371 medlemmar i Byggcheferna och gav 2 040 svar (15 % svarsfrekvens). Endast två procent av cheferna anser att det är vanligare att man förstärker önskade säkra beteenden än avvikelser och bara 13 procent svarar att kommunikationen på arbetsplatsen förstärker det positiva. Dessutom svarar sex av tio svarar att disciplinära åtgärder blir följden när någon avvikit från ett säkert beteende.

– En viktig förklaring är att vi byggt upp ett arbetsmiljöarbete som går ut på att leta fel och brister. Vi behöver agera på de risker som finns men det går inte att skapa önskade resultat genom att fokusera på det som är oönskat, säger Fredrik Rosengren, expert inom beteendebaserad säkerhet.

Läs hela undersökningen på byggcheferna.se (länk)