Hem Fråga Experten Fråga Experten: Vitt pulver på balkong?

Fråga Experten: Vitt pulver på balkong?

Fråga Tidskriften Betongs experter

Jag har nyligen flyttat in i ett hus från sextiotalet. På baksidan av huset så har vi en balkong. Ovansidan av balkongen har obehandlad betong och undersidan är målad med färg som ska låta betongen andas.

Jag märkte nyligen att delar av färgen på undersidan har lossnat och där färgen har släppt så är det vitt pulver. Jag smakade på det och det smakade inte salt så jag misstänker att det är kalk. Jag funderar på vad jag ska göra för att undvika problemet och om det går att måla undersidan eller om det kommer släppa igen.
/Andreas

Det vita pulvret som du beskriver härrör med stor sannolikhet från en kalkutfällning under balkongens första år. Det är också sannolikt att utfällningen stannat mellan betongytan och färgskiktet, vilket bidragit till att färgen släppt.

Om betongen är av god kondition i övrigt torde det gå bra att måla undersidan efter det att allt löst i partikelform skrapats och stålborstats bort. Ytan kan sedan strykas med en akrylat- eller silikatfärg.

Man behöver inte vara rädd för ytterligare kalkutfällning efter alla år sedan 1960-talet. Bra är om det finns droppnäsa utefter balkongplattans ytterkanter så att regnvatten inte rinner ut och kan missfärga den nya färgen. Om inte kan en sträng akrylatlatexfogmassa anbringas c:a 30 mm från de fria ytterkanterna, som då får utgöra droppnäsa.

Det är inte ovanligt att balkonger från 1960-talet behöver repareras eller rent av bytas ut beroende på att betongen karbonatiserat, varvid PH-värdet sjunkit så att armeringen börjat rosta och ofta sprängt sönder betongen. På den tiden var det vanligt att armeringen inte fick tillräckligt täckskikt som förhindrade att armeringsstålet korroderade.

Om betongen är av hög klass kan dock balkongen hålla längre. Om balkongens undersida och dess kanter är i god kondition kommer den pålagda färgen inte missfärgas av rost.

Arne Hellström