Hem Mixat Optimerade recept minskar avtryck

Optimerade recept minskar avtryck

Consolis Strängbetong
Foto: Juice Tallgren / Consolis.

Strängbetong satsning på receptoptimering för att minska andelen cement i betong ger resultat. Experiment med masugnsslagg i Kungsör har dessutom gett flera oväntade bonuseffekter.

– Vi har labbat oss fram i både liten och stor skala, säger Mikael Jansson, chef för betongstationen i Kungsör, till strangbetong.se.

Under hela året har delar av cementen byts ut till masugnsslagg, en restprodukt från järntillverkning, i olika experiment. Cementhalten i de tidigare recepten kunde ligga på upp till 385 kilo per kubikmeter betong, men i de nya används bara 320 kilo – plus 30 kilo slagg.

– Efter att vi har fått ordning på recepten med slagg har vi inte kastat en enda sats. Det är anmärkningsvärt. I normalfallet, med de volymer som vi producerar, händer det regelbundet att vi får kassera satser. Antingen för att de är för torra eller för blöta, vilket skapar problem vid gjutning. Men genom att denna kassation har upphört undviker vi ju ytterligare ett miljöproblem, säger Mikael Jansson.

Vid årsskiftet användes så många som 16 olika recept. I dag täcker i princip två recept upp samtliga profiler. Det betyder bland annat att mindre betong måste kastas vid byte av profil.

Blandarstationens central
Blandarstationens central i Kungsör. Foto: Consolis / X.Popy.

Dagligen produceras drygt 1000 ton betong i Kungsör varav en fjärdedel hamnar hos systerbolaget Strängbetong Rail och resten används i Strängbetongs egen verksamhet. Åttio procent av den sistnämnda betongen (600 ton) är håldäcksbetong med slagg.

– Förbättringen är extrem. Det har ju bara gått några månader sedan vi började med det här. Jag tror att alla är överraskade över hur bra allt har gått. Slaggen är definitivt här för att stanna. Många upplever det nästan som ett slags nystart, säger fabrikschefen Daniel Stenvi.

Det är viktigt att ta hänsyn till den skiftande kvaliteten på ballasten, som utgör drygt 80 procent av betongen, och hur den samverkar med bindemedlet. Det rundkorniga naturgruset byts av miljöskäl allt oftare ut mot krossad ballast, som är mer flagig i karaktären och sliter på maskinerna. Men med slagg minskar slitaget då betongen blir mindre klistrig och inte fastnar lika lätt i maskinerna.

Strängbetongs beräkning är att underhållskostnaderna i Kungsör kommer att minska med minst 25 procent. Henrik Vinell, affärsutvecklare på Strängbetong, menar att hållbarhetsarbetet gynnar företaget även ekonomiskt.

– Vi har blivit effektivare. Det är också grundläggande för vår framtida konkurrenskraft. För att vara relevanta måste vi kunna producera det som kunderna efterfrågar.